Het aantal nieuwe cao’s stagneert in verband met nieuwe gedeeltelijke lockdown eind 2020

Door de nieuwe gedeeltelijke lockdown in Nederland komen verschillende processen tot stilstand of lopen vertraging op. Zo worden minder collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in Nederland. Daarnaast is de loonsverhoging die in de nieuwe cao’s is vastgelegd gemiddeld 1,7 procent. Dat is volgens werkgeversorganisatie AWVN een veel lagere loonstijging dan de loonstijgingen die in cao’s werd overeengekomen voor de coronacrisis. Er werden in de maand oktober slechts 19 cao’s vernieuwd.

Dat zijn volgens de AWVN nog best veel als je kijkt naar de andere maanden in dit jaar. Er zijn namelijk in 2020 bijna geen nieuwe afspraken gemaakt. Ten opzichte van andere jaren ligt het aantal nieuwe cao’s in oktober wel bijzonder laag. De overleggen voor nieuwe cao’s komen maar moeizaam op gang volgens de AWVN. Deze organisatie deed hier bericht over op woensdag 11 november 2020. Inmiddels zijn er 225 cao’s verlopen in Nederland. In eerste instantie ging de AWVN er vanuit dat er in het najaar meer cao’s zouden worden afgesloten. De gedeeltelijke lockdown zorgt er echter voor dat er niet bepaald een grote stijging op dit gebied merkbaar is.