Helft van chemische bedrijven overtrad veiligheidsregels in 2016

Een groot deel van de chemische bedrijven in Nederland blijkt de veiligheidsregels niet na te leven. De Volkskrant heeft een inventarisatie gehouden op basis van inspectierapporten van Chemische bedrijven de zijn opgesteld in de afgelopen twee jaar. Er zijn in totaal ongeveer vierhonderd chemische- en andere bedrijven in de rapporten benoemd en hieruit komt naar voren dat ruim de helft van deze bedrijven de veiligheidsregels niet goed genoeg naleeft. Bij ongeveer twintig tot vijfentwintig procent van de ondernemingen in de Chemie is er sprake van middelzware tot zware overtredingen.

Bij vijf van de onderzochte chemische bedrijven die de regels overtraden was de situatie dusdanig ernstig dat men de productie moest staken als men dat niet deed was de kans op een ongeval met ernstige gevolgen aanzienlijk. In de lijst is het bekendste bedrijf waar de productie werd stopgezet vanwege veiligheidsrisico’s het bedrijf AkzoNobel. Dit was de vestiging AkzoNobel Industrial Chemicals in Europoort. Pas nadat men de noodzakelijke maatregelen had genomen om explosierisico’s te verhelpen en lekkages op te lossen kon men de fabrieken weer herstarten. De veiligheidsrisico’s waren van dusdanige aard dat de werknemers gevaar liepen.

De meeste chemische bedrijven die die de veiligheidsregels overtraden bevinden zich in de provincie Zuid-Brabant. Van de bedrijven die in die provincie waren onderzocht nam 77 procent van de bedrijven de veiligheidsregels niet goed genoeg in acht. Ook in de provincies Zuid-Holland en Zeeland zijn bij veel chemische bedrijven problemen geconstateerd die verband houden met de veiligheid. Het ging hierbij om 63 procent van de bedrijven die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden.