Heijmans gaat verbouwing N23 hervatten in 2017

Heijmans had een conflict met provincie Noord-Holland over het hervatten van de verbouwing van de N23 Westfrisiaweg. Het bouwbedrijf stond onder druk omdat er onenigheid was over de uitvoering van het project. Er dreigde een  arbitragezaak maar die zaak is nu niet meer nodig. De provincie Noord Holland en Heijmans zijn tot overeenstemming gekomen. Dit maakte Heijmans woensdag 15 ffebruari 2017 bekend.

Het project is voor bouwbedrijf Heijmans een belangrijke opdracht die 200 miljoen euro moet opleveren. Er ontstond echter een verschil van inzicht tussen de provincie en het bouwbedrijf. Dit verschil van inzicht had te maken met de bodemgesteldheid. Er werden tussen de partijen intensieve gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben tot een overeenkomst geleid. Naar verwachting zal de weg eind 2018 weer open kunnen gaan. Vanaf dat moment moet de weg zijn verbreed. Ook moet Heijmans voor die tijd een aantal kruispunten vervangen door rotondes.

Heijmans had het project aangenomen.  Er was echter een boeteclausule opgenomen, deze bedroeg tien procent van de bouwsom en moest door Heijmans worden betaald als Heijmans de opleverdata niet zou halen voor het N23-project. Heijmans heeft in haar bericht over de hervatting van het project nog niets benoemd over de boeteclausule.  Wel heeft het bedrijf benoemd dat ze donderdag voor opening van de beurs de financiële consequenties van het akkoord zal toelichten.

Vanaf eind oktober 2016 had Heijmans al ruim 20 procent van haar beurswaarde ingeleverd. Het bedrijf probeert haar problemen op te lossen. In december had het bouwbedrijf bijvoorbeeld samen met Waterschap De Dommel een overeenstemming bereikt waardoor de samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg wordt stopgezet. Dat project leverde Heijmand een kostenpost van 15 miljoen euro op.