Handelsprijzen van olie en gas opgelopen dinsdag 22 februari 2022

Afgelopen dinsdag zijn de handelsprijzen voor olie en gas omhoog geschoten. Dit gebeurde naar aanleiding van de inval van Russische troepen in het oosten van Oekraïne. Veel consumenten zullen hier op korte termijn weinig gaan merken van de prijsstijgingen. Deze zullen namelijk nog niet in consumentenprijzen zijn verwerkt. Pas als de situatie in Oekraïne echt gaat escaleren zullen de prijzen voor de consumenten omhoog schieten.

 Op dinsdag werd duidelijk dat de beurzen in de min openden. Dit gebeurde wereldwijd. Veel beleggers zijn bezorgd over de ontwikkelingen en verkopen hun aandelen om hun geld veiliger te beleggen. Zo wordt er meer geld in goud gestoken. De prijs van goud ging met 3 procent omhoog terwijl onzekere beleggingsproducten zoals de bitcoin juist in waarde daalden. De prijzen van aardgas en olie gingen echter omhoog. Dat komt omdat deze brandstoffen geen beleggingsproduct zijn maar grondstoffen en brandstoffen die daadwerkelijk nodig zijn om economieën draaiende te houden en huizen te verwarmen. De Nederlandse termijnmarkt voor aardgas is leidend is voor Europese markten. Deze markt liet een stijging van ongeveer 10 procentpunt zien voor aardgas.

Het is onduidelijk wat de komende tijd gaat brengen. Als Rusland bijvoorbeeld besluit om de gaslevering aan Europa te reduceren zal dat een direct effect hebben op de gasprijs. Die zal dan nog verder gaan stijgen omdat aardgas dan schaarser wordt. Ondertussen probeert men in Europa ook andere energiebronnen aan te wenden. Zoveel mogelijk woningen moeten aardgasvrij worden gemaakt om de vraag naar aardgas te laten dalen. Dat maakt Nederland minder afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Er zijn inmiddels ook al stemmen in de overheid om meer aardgas uit Groningen te halen maar die ideeën stuiten op enorm veel weerstand onder milieuorganisaties en de Groningers.