Grote verschillen tussen energielabels woningen in  gemeenten in 2022

Er zijn in Nederland behoorlijke verschillen tussen de energielabels van woningen. Met name gaat om slechte energielabels zijn de verschillen groot. Dit staat in de zogenaamde Woningmonitor van organisatie Natuur en Milieu. Slechte energielabels zijn bijvoorbeeld E, F of G. Een woning krijgt een slecht energielabel wanneer de woningisolatie beperkt is en er dus veel energie wordt verspilt. Volgens de Woningmonitor is het aandeel van woningen met een slechte energielabel van E, F of G ongeveer twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde in de gemeenten Heemstede en Bloemendaal.

Het landelijke gemiddelde ligt hierbij op 16 procent volgens de Woningmotor. Volgen de milieuorganisatie moet er een woningverkoopverbod komen voor woningen met een dergelijk slecht energielabel. Dit verbod lijkt er niet te komen. Er is door het kabinet wel aangekondigd dat het verhuren van woningen met een dergelijk laag energielabel vanaf 2030 zal verboden worden. Dit heeft wellicht invloed op het verduurzamen van huurwoningen. Natuurlijk kan er vaak ook meer gedaan worden aan het verduurzamen van bestaande koopwoningen. Daarvoor zouden woningeigenaren wellicht meer ondersteuning moeten krijgen.

Deze ondersteuning is er op dit moment wel maar het is voor oude woningen vaak heel moeilijk om te bepalen wat gedaan kan worden om de woning te verduurzamen zonder dat de ventilatie in de knel komt. Ook kan verkeerde isolatie van de woningen zorgen voor vochtdoorslag. Voordat men start met woningisolatie dient er daarom eerst een kundig advies te worden uitgebracht. Soms betekent dit advies ook dat woningisolatie niet verstandig is.