Grote steden in Nederland gebruikten in 2015 veel ‘grijze stroom’

In Nederland staat duurzaamheid hoog op de agenda. Bedrijven en burgers worden voortdurend gestimuleerd om te investeren in technische installaties zoals zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. Men verwacht natuurlijk dat de overheid op het gebied van energie een voorbeeldfunctie heeft en van daaruit ook voorop loopt als het gaat om duurzame energie. Dit blijkt echter niet uit een inventarisatie van het AD.

Grijze stroom
Een aantal lokale overheden in Nederland hebben in een convenant vastgelegd dat ze vanaf begin 2015 duurzame stroom zouden inkopen. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval te zijn. Regelmatig wordt voor de laagste prijs gekozen en niet voor duurzaamheid. Energieleveranciers E.ON en GDF Suez gaan de komende jaren energie leveren aan Zwolle, Rotterdam, Tilburg en Den Bosch. De energie van deze energieleveranciers zou volgens het AD worden opgewekt uit kolencentrales. Naast de hiervoor genoemde steden zouden ook de provincies Utrecht en Overijssel kiezen voor goedkope stroom uit kolencentrales. De stad Delft heeft in november 2015 met GDF-Suez een contract gesloten over de levering van elektriciteit. Ook de stad Zoetermeer deed hetzelfde evenals Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

Oorzaak van aanschaffen grijze stroom
Binnen lokale overheden zijn er verschillende afdelingen met verschillende verantwoordelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld afdelingen die worden afgerekend op kostenreductie en er zijn afdelingen die worden afgerekend op plannen met betrekking tot duurzaamheid. De afdelingen die gericht zijn op duurzaamheid hebben een eigen wethouder en de afdeling die gericht is op inkoop heeft dat ook. Dit zijn in de praktijk vaak verschillende wethouders. Omdat ze allebei op andere punten worden beoordeeld en afgerekend is de prijs dikwijls de doorslaggevende factor als het gaat om de aanschaf van energie. Eneco heeft besloten om niet meer in te schrijven op lokale aanbestedingen.

Reactie van Technisch Werken
De overheid maakt in het groot dezelfde keuzes die heel veel gezinnen en huishoudens in het klein maken. Men vraagt zich voortdurend af wat zwaarder moet wegen: duurzaamheid of kostenbesparing. Als de overheid de laatste factor doorslaggevend vindt kan ze moeilijk van haar burgers verwachten dat die massaal voor groene energie gaan kiezen. Groene energie moet even duur/ goedkoop worden als grijze energie. Pas dan wordt het voor mensen aantrekkelijk om echt een bewuste keuze te maken. Daarbij komt dat veel mensen door de media ook worden gewezen op het feit dat verschillende soorten “groene energie” helemaal niet zo groen zijn.