Grote industrie is nauwelijks klimaatvriendelijker geworden tussen 2018 en 2022

In de afgelopen vier jaar is de grote industrie nauwelijks klimaatvriendelijker gaan produceren. Dit komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Volgens deze organisatie zijn er op dit moment hele duurzame productiemethoden beschikbaar. Deze worden echter nog onvoldoende gebruikt. Als de duurzaamste productiemethoden worden gebruikt kunnen bedrijven elk jaar megatonnen aan uitstoot besparen. De Europese Commissie heeft de afgelopen tijd zogenaamde benchmarks laten opstellen voor elke sector.

Duurzaamheid industrie

Daarmee werd de duurzaamheid vergeleken in de Europese industrie. In de benchmark werd gekeken naar de CO2-emissie die door de efficiëntste bedrijven werd veroorzaakt in een bepaalde sector bijvoorbeeld in de productie van metaal. Deze emissiecijfers werden vergeleken met andere staalproducerenten. Daardoor ontstond een inschatting over de mate waarin een bedrijf in een bepaalde sector wel of niet effectief en milieuvriendelijk aan het produceren is. Van de 264 Nederlandse bedrijven die meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem zou gemiddeld 13,8 procent slechter presteren dan de genoemde maatstaf. Dit kwam in ieder geval naar voren uit een onderzoek van de NEa.

Nauwelijks toegenomen

Vier jaar gelden was dat nog ongeveer 14,9 procent. De afgelopen vier jaar is de verduurzaming dus nauwelijks toegenomen. Mark Bressers de directeur van de NEa geeft aan dat er nog veel gedaan moet worden om de nationale klimaatdoelen van Nederland te halen. Nederland zou bij de top van Europa willen horen op dit gebied maar dat lijkt nog niet het geval te zijn. Er zijn echter nog geen duidelijke cijfers bekend van het Europese gemiddelde. Dat maakt het lastig om Nederlandse industriële bedrijven met hun Europese collega’s te vergelijken in bepaalde sectoren.