Grote groep zzp’ers in financiële problemen in 2020 door coronacrisis

De coronacrisis heeft een hele grote impact gehad op zelfstandigen zonder personeel. Deze groep zelfstandige ondernemers werkt vaak op flexibele basis. Dat gebeurd bijvoorbeeld op basis van projecten of ze worden tijdens piekdruktes ingeleend door bedrijven. In economische goede tijden is er voor de meeste zzp’ers weinig te klagen maar nu het economisch minder gaat komt men er in Nederland achter dat er een enorme keerzijde is aan deze medaille.

Geen vangnet

Verreweg de meest zzp’ers hebben geen vangnet of andere middelen waarop ze terug kunnen vallen als ze geen werk al zelfstandige kunnen uitoefenen. Ze leven dan bijvoorbeeld op spaargeld, reserves of geld van hun partner. Dat is vaak kortstondig wel vol te houden maar voor de langere duur is dat lastig. Zzp’ers zijn ondernemers en hebben daar ook voordelen van. Niet iedereen kiest er voor om zzp’er te zijn maar verreweg het overgrote deel heeft deze keuze wel bewust kunnen maken. Zzp’er betekent dus ook dat je niet een werknemer bent. Werkgevers doen geen werknemersafdrachten voor zzp’ers en een zelfstandige zonder personeel kan dus ook geen aanspraak maken op de WW.

Gouden dagen voorbij

Dat is natuurlijk geen probleem als er voldoende werk is. Maar wat doe je als je niet aan het werk kunt of niet aan het werk mag? Precies, daar komen verschillende zzp’ers nu achter. De gouden dagen in bepaalde sectoren zoals de horeca en de entertainmentsector zijn voorbij en komen de eerste tijd niet meer terug. Ook in de uiterlijke verzorging en in de transportsector is de coronacrisis nog merkbaar in een beperkte hoeveelheid werk. Deze hoeveelheid werk wordt bovendien door de meeste bedrijven zelf uitgevoerd. Het inhuren van ZZP’ers vinden veel bedrijven te kostbaar. Waarom mensen inhuren als je het zelf kunt uitvoeren tegen lagere kosten?

Honderdduizenden ZZP’ers in de problemen

Zzp’er die in deze sectoren actief zijn kunnen het erg lastig hebben. De overheid verwacht dat het aantal zzp’ers met grote schulden in 2020 verder zla toenemen. Eerder deze maand hadden de organisaties SchuldenlabNL en Deloitte al een inschatting gemaakt dat er dit jaar naar verwachting 307.000 tot 566.000 zzp’ers voor langere tijd hun inkomen zullen zien terugvallen. In 2021 zouden daar nog wel eens tienduizenden extra zzp’ers met schulden bij kunnen komen.