Grote energieverbruikende bedrijven willen CO2 emissie terugdringen vanaf 2016

De energie-intensieve industrie is een benaming die wordt gebruikt voor bedrijven in de industrie die verhoudingsgewijs veel energie verbruiken. Het is belangrijk dat bedrijven in deze categorie serieus aan de slag gaan met het reduceren van de emissies van schadelijke stoffen. Medio 2016 is het resultaat echter nihil. De energieverslindende bedrijven willen echter het initiatief in eigen hand houden. Daarom hebben de bedrijven die veel energie verbruiken een plan opgesteld om de eigen uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te reduceren.  In 2050 moet de uitstoot van CO2 met 80 tot 85 procent zijn teruggebracht.

Toonaangevende energieverbruikende bedrijven zals KP, Dow, Tata Steel, Heineken, AkzoNobel denken dat deze doelstelling haalbaar is met een reeks maatregelen. Volgens de bedrijven is het echter wel van belang dat de Nederlandse overheid bepaalde wet en regelgeving gaat bijstellen. De plannen van de grote bedrijven werden donderdag gepresenteerd op een congres van VEMW. Dit is een kenniscentrum en belangenbehartiger van de industrie.

Het aandeel van grootgebruikers in de totale CO2 emissie in Nederland is groot. Bedrijven die veel energie verbruiken, zoals raffinaderijen, chemisvhe bedrijven en bedrijven in de papierindustrie en de metallurgische industrie zijn gezamelijk verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het totale energiegebruik in Nederland. De bedrijven die deelnemen aan dit ininitiatief willen de CO2 emissie onder andere beperken door restwarmte die tijdens de processen ontstaat beter te benutten en CO2 af te vangen en te hergebruiken. Ook is het volgens de bedrijven mogelijk om CO2 op te slaan in lege gasvelden.

Reactie van Technisch Werken

De initiatiefnemers hebben duidelijk gemaakt dat ze van goede wil zijn. Echter, deze ontwikkelingen en verbeteringen hadden ze al veel eerder moeten doorvoeren. Veel milieuverbeteringen zijn teksten en verhalen.  Het zijn mooie plannen maar worden ze ook uitgevoerd? Dat laatste is niet altijd een logisch gevolg van het eerste. Veel plannen blijven plannen en veel doelstellingen blijven doelstellingen als het gaat om het milieu, in een plan geven de bedrijven en de overheid aan wat ze willen of wensen en in de praktijk laten ze zien wat ze werkelijk doen en dat is op dit moment niet veel.