Grote bedrijven kopen in 2016 duurzaam opgewekte energie in

Toonaangevende bedrijven in de wereld investeren steeds meer in duurzaamheid.  Dat is goed voor de naam van het bedrijf op de markt maar het kan ook kosten besparen. Bedrijven zoal Philips, Google, AkzoNobel en DSM gaan nu gezamelijk meer investeren in duurzaamheid. Dit doen deze bedrijven door gezamenlijk groene stroom in te kopen. De inkoop van deze duurzame energie wordt gedaan voor een deel van hun Nederlandse activiteiten.

De komende jaren zullen deze grote bedrijven gezamenlijk jaarlijks 350 miljoen kilowattuur Zeeuwse windenergie gaan inkopen. Deze hoeveelheid elektrische energie is gelijk aan de hoeveelheid energie die door 100.000 huishoudens op jaarbasis wordt verbruikt. Deze afspraak vloeit voort uit een verkenning van twee jaar waarin bedrijven hebben gekeken naar de mogelijkheden om gezamenlijk samen te werken op het vlak van duurzaamheid.

Windpark Krammer

Afgelopen vrijdag maakten de bedrijven bekend dat ze een langjarig contract hebben gesloten voor de aanschaf van duurzame energie. Deze energie moet worden opgewekt door het Windpark Krammer. Dit windpark moet echter nog gebouwd worden. In 2019 moet het Windpark Krammer operationeel zijn. De samenwerking tussen de bedrijven en Windpark Krammer zorgt er voor dat de grote energiemaatschappijen buitenspel worden gezet. Dat bespaart extra kosten die normaal aan de energiemaatschappijen moeten worden betaald. Twee grote coöperaties hebben het initiatief genomen voor dit plan. De corporaties hebben in totaal 4000 leden. Deze leden zijn afkomstig uit de provincie Zeeland en het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.