Grootste prijsstijging van koopwoningen in 20 jaar in augustus 2021

De huizenprijzen blijven doorstijgen. Inmiddels is de gemiddelde woningprijs op ruim vier ton beland. Afgelopen maand kwam de gemiddelde verkoopprijs voor een woning namelijk uit op 402.308 euro. Die gemiddelde prijs is ruim 17,8 procent hoger dan een jaar geleden. Dit kwam woensdag 22 september 2021 naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze prijsstijging is fors. Het is volgens het statistiekbureau zelfs de grootste prijsstijging sinds september 2000 op de woningmarkt. Op september 2000 werd een prijsstijging van 17,9 procent gemiddeld behaald.

Huizenbubbel

Een nieuwe huizenbubbel oftewel een zeepbel op de woningmarkt blijkt al weer een feit. De woningprijzen zijn dusdanig hoog geworden dat de realiteit zoek is. Door de lage rente kunnen mensen meer lenen en ook andere maatregelen voor bijvoorbeeld starters hebben er voor gezorgd dat de prijzen verder omhoog zijn gegaan. Het beperkte aanbod aan woningen zorgt al helemaal voor een marktwerking waarin de prijzen voor woningen verder oplopen.

CBS

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS geeft aan dat er regelmatig een verwachting is dat de woningprijzen op het hoogste niveau zijn beland. Rond de eeuwwisseling werd de sterkste stijging van de huizenprijzen gemeten. Dat gebeurde in de maand februari van het jaar 2000, toen gingen de prijzen met 20,1 procent omhoog. Van Mulligen geeft aan dat de stijging van de huizenprijzen vanaf april 1996 tot en met september 2001 met dubbele cijfers werd genoteerd. Dat gebeurde in een periode van 5,5 jaar.

Dubbele cijfers

Sinds februari 2021 stijgt de woningprijs in Nederland met dubbele cijfers. Dat wil echter niet zeggen dat de woningprijzen overigens nog jaren blijven doorstijgen. De economie en de woningmarkt zijn in 2021 geheel anders. De coronacrisis is bijna voorbij en het woningaanbod is nog beperkt. Daarnaast wordt de rente nog kunstmatig laag gehouden vanuit de ECB en andere instanties. Dat heeft tot effect dat er hogere biedingen plaatsvinden op woningen. Als je daar de ondersteunende maatregelen voor starters bij optelt dan zijn alle factoren bijna gericht op een verhoging van de woningprijs.

ECB

Het aantal woningen dat echter te koop staat is beperkt. Het aantal huizen dat van eigenaar verwisselt neemt daardoor ook af. Vorige maand zouden 17.250 woningen van eigenaar zijn verwisseld. Dat is 9 procent minder verkochte woningen dan een jaar eerder. De woningmarkt is dus zeker niet in balans en de huizenprijzen zijn ook niet realistisch. Het beperkte aantal woningen dat beschikbaar is en verkocht is vormt geen representatief beeld van de woningmarkt. Als de rente bovendien nog wordt verhoogd door de ECB kan een effect op de hypotheekrente niet uitblijven en zal ook een effect volgen op de woningprijzen en de woningmarkt.