Groot-Brittannië krijgt nieuwe kerncentrale in 2025?

Op donderdag 28 juli 2016 heeft het  bestuur van het Franse energieconcern EDF ingestemd met de bouw van een nieuwe kerncentrale in Groot-Brittannië. Deze nieuwe kerncentrale zal 21,5 miljard euro gaan kosten. Dit is een enorme investering en men vraagt zich af of het Franse energieconcern deze investering wel kan doen. Bovendien is er zware kritiek geuit door verschillende milieugroeperingen.

Het plan van EDF is om de kerncentrale te bouwen op Hinkley Point in het zuidwesten van Engeland. In meer dan twintig jaar tijd is er geen nieuwe grote kerncentrale gebouwd in Groot-Brittannië. Nu heeft EDF toestemming gekregen om voorbereidingen te treffen voor de bouw van twee reactoren van Hinkley Point. Er is nog geen definitief besluit genomen over de bouw door de Britse regering. Deze regering heeft echter wel de kritiek op het project verworpen.

De kritiek was afkomstig van verschillende milieuorganisaties zoals Greenpeace. Ook binnen EDF zelf is er verdeeldheid over dit project. In maart 2016 is de financieel directeur van het bedrijf vertrokken omdat deze het oneens was met de forse investeringen die uitgetrokken moeten worden voor de bouw van de kerncentrale. Ook de vakbonden waar het personeel van EDF bij is aangesloten zijn zeer terughoudend over het project. De bonden willen dat het project uitgesteld wordt. De Franse overheid is echter wel een grote voorstander van de bouw van de kerncentrale Hinkley Point. De Franse staat is voor een groot deel eigenaar van EDF en heeft daardoor naast een politiek belang ook zeker een financieel belang bij de bouw van de kerncentrale. De kerncentrale zou in 2025 in gebruik moeten worden genomen. Dan zou de kerncentrale in ongeveer 7 procent van de Britse stroombehoefte moeten voorzien.

Reactie van Technisch Werken
Kerncentrales staan al jaren ter discussie. Kernenergie zou in de moderne maatschappij eigenlijk niet meer serieus als energievoorziening kunnen worden beschouwd. De wereld legt de focus juist op duurzaamheid en duurzame hernieuwbare energiebronnen die door de natuur geboden worden. Het voornemen om een kerncentrale te bouwen in Groot Brittannië is daardoor best wel eigenaardig. De weerstand van natuurorganisaties en de maatschappij is begrijpelijk. Er moet gezocht worden naar nieuwe innovatieve oplossingen in plaats van het teruggrijpen naar bestaande oplossingen die ter discussie staan.