Groningen gaat 15 miljoen investeren in scheepsbouw in 2019

De provincie Groningen gaat een bedrag van 15 miljoen euro investeren in de lokale scheepsbouwsector. Door deze investering hoopt de provincie de scheepsbouwsector in Groningen te kunnen ondersteunen. Het geld komt in een zogenaamd Scheepsbouwfonds. Dit is een fonds sat leningen verstrekt aan bedrijven in de scheepsbouwsector die moeilijk geld kunnen lenen bij reguliere investeerders en geldverstrekkers.

Vooral in het noorden van Nederland heeft de scheepsbouw het lastig. Dat is onder andere het gevolg van de economische crisis maar ook de oliemarkt heeft een invloed op deze sector. De scheepsbouwsector in Groningen is desondanks behoorlijk groot. Deze sector heeft in de provincie een omzet van 1,3 miljard euro. Ook werken er in totaal 4.300 werknemers in de scheepsbouw in Groningen. Deze werknemers zijn aan de slag bij ongeveer 100 bedrijven die actief zijn in de scheepsbouw in provincie Groningen. De gemeente wijst op het belang van de sector voor de werkgelegenheid en de economie.

Gedeputeerde Patrick Brouns heeft een verklaring opgesteld waarin hij aangeeft dat hij veel enthousiasme bespeurd in de maritieme sector: “om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en daarmee verduurzaming van de sector. Dat is ook hard nodig om de sector te versterken en werkgelegenheid te behouden”. Verder wordt het volgende aangegeven “als provincie willen wij vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten, want vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa” aldus de gedeputeerde.