Groene stroom mag niet gratis worden gedistribueerd volgens Europees Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft donderdag 29 september 2016 geoordeeld dat Vlaamse leveranciers van groene stroom deze stroom niet langer gratis mogen distribueren. Tot september 2016 deden Vlaamse bedrijven dit wel maar dit blijkt in strijd met het Europees recht. Het Vlaams Gewest had de regeling ingevoerd om de groenestroomproductie in eigen land stimuleren. Op die manier zette het Vlaams Gewest zich in om aan internationale milieueisen te voldoen. In het verleden was de distributie van alle elektriciteit gratis maar daar kwam verandering in. Vanaf 2006 was de distributie van elektriciteit alleen gratis als het ging om in Vlaanderen geproduceerde groene stroom

Benadeeld
Energieleverancier Essent voelde zich benadeeld door deze gang van zaken. Na het wijzigen van de regels had Essent een schadevergoeding van 16 miljoen euro van het Vlaams Gewest geëist. Essent levert ook groene stroom in Vlaanderen echter is deze stroom niet opgewekt in Vlaanderen. Essent haalt namelijk een groot deel van haar elektrische stroom uit Nederland om deze te distribueren naar Vlaamse stroomafnemers. De zaak kwam voor een rechtbank in Brussel. Deze rechtbank vroeg aan Europees Hof of de Vlaamse regeling voor kosteloze distributie van groene stroom eigenlijk wel legaal is en strookt met het EU-recht. Volgens het Europees Hof zijn het voornamelijk de leveranciers die profiteren van de Vlaamse regeling.

Kleine producenten profiteren nauwelijks
De producenten die de groene stroom daadwerkelijk opwekken profiteren nauwelijks. Dat was volgens het Hof niet het doel van de regeling. De Vlaamse regeling biedt volgens het hof geen enkele vorm van zekerheid dat het voordeel dat leveranciers hebben met deze regeling ook uiteindelijk wordt gedeeld met de daadwerkelijke producenten van groene stroom. Kleine producenten van groene stroom halen daardoor nauwelijks voordeel uit deze regeling.