Groen gas is als alternatief voor aardgas

Nederland is in 2018 nog sterk afhankelijk van aardgas. Vrijwel alle woningen in Nederland zijn aangesloten op het aardgasnet. Dat is tot op heden ook verplicht maar in de loop van 2018 zal deze verplichting verdwijnen. Dan hoeven woningen niet meer verplicht aangesloten te worden op het aardgasleidingnet als er andere energievoorzieningen worden aangebracht. Hierbij kan je denken aan stadsverwarming of blokverwarming. Ook warmtepompen en warmte- en koudeopslag behoren tot de oplossingen. Toch zijn er ook experts die beweren dat er onvoldoende alternatieven zijn voor aardgas. Milieu-expert Jan Paul van Soest heeft zijn visie over aardgas weergegeven in een artikel in het dagblad Trouw.

Groen gas
Volgens Van Soest is groen gas de beste oplossing om oude woningen en kleine fabrieken duurzaam van energie te voorzien. Groen gas kan worden gewonnen uit rioolslib, snoeiresten en gft-afval. Er zijn nog meer oplossingen voor duurzame energievoorziening. Hierbij kun je volgens Van Soest ook denken aan het kweken van groen gas van zeewier. Daarbij zouden ook windmolens kunnen worden gebruikt. Grote hoeveelheden afval van de voedingsmiddelenindustrie zouden ook kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van gas. Veel installaties werken namelijk nog op aardgas. Denk hierbij aan centrale verwarmingsinstallaties met een gasgestookte cv-ketel. Als het aardgas geheel wordt afgesloten moet een oplossing worden gevonden voor de centrale verwarmingsinstallaties. Door groen gas te gebruiken zo men wellicht met de nodige aanpassingen gebruik kunnen maken van de huidige centrale verwarmingssystemen.

Hybride verwarming
Er zijn echter ook mensen die beweren dat een gecombineerd gebruik van aardgas en een warmtepomp tot de mogelijkheden moet behoren. Dan krijg je te maken met hybride systemen. Dan heeft men het ook wel over een hybride warmtepomp of een hybride ketel. Daarbij wordt aardgas slechts in tweede instantie als warmtebron gebruikt. In eerste instantie zal de warmtepomp voor de levering van warmte worden ingeschakeld. Omdat een warmtepomp bij een piekvraag in de warmtebehoefte niet altijd voldoende vermogen heeft is een aardgas aansluiting nog wel nodig. Steeds meer installatiebedrijven installeren hybride warmtepompen en hybride ketels.