Grensgemeenten willen dat uitwisselen duurzame energie met buurlanden mogelijk wordt vanaf 2020

Duurzame energie is de toekomst maar de toekomst moet wel klaar gemaakt worden voor duurzame energie. Dat betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt. Windenergie en zonne-energie zijn afhankelijk van zonlicht en windkracht. Deze factoren zijn weersafhankelijk en zorgen er voor dat de opbrengst niet altijd hetzelfde is. Daarom worden veel kolencentrales en gascentrales in bedrijf gehouden. Dat is zonde want daardoor blijft de uitstoot van deze centrales nog heel hoog. Het delen van duurzame energie kan een oplossing zijn als het opslaan van duurzame energie niet mogelijk is. In Nederland wordt duurzame energie uiteraard al behoorlijk goed gedeeld. Het delen met buurlanden lijkt echter een minder grote vanzelfsprekendheid.

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen worden zogenaamde grensgemeenten genoemd en hebben een oproep gedaan aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In deze oproep vragen de gemeenten aan de minister om meer mogelijkheden te creëren om energie uit duurzame energiebronnen te delen. De duurzame energie zou moeten worden gedeeld met Duitse buurgemeenten. Het elektriciteitsnet van zowel Nederland als Duitsland is aan beide kanten regelmatig overbelast omdat er verschillen zijn in het vraag en aanbod van energie. Als men het mogelijk maakt om duurzame energie uit te wisselen kunnen deze problemen wellicht worden verholpen. Momenteel mag elektriciteit alleen via het hoogspanningsnet worden getransporteerd over grenzen.

In de elektriciteitswet uit 1998 ligt vast dat het niet is toegestaan om via het laagspanningsnet elektriciteit over de grens te transporteren. Als men dat wel zou doen zouden er problemen kunnen ontstaan met betrekking tot wet en regelgeving, belastingen en vergoedingen. Deze hindernissen moeten worden weggenomen om er voor te zorgen dat verhandelen van duurzame energie makkelijker wordt. Er moeten daarnaast ook extra technische maatregelen worden genomen. De elektriciteitslijn die tussen de landen wordt gebruikt kan vrij gemakkelijk worden overbelast. Dat moet juist worden voorkomen. Er moeten dus nog verschillende aanpassingen worden doorgevoerd voordat het uitwisselen van duurzame energie in de praktijk echt mogelijk is.