Google datacenter gebruikt energie Groningse windmolens

Kort geleden werd bekend dat Google in Nederland een groot datacenter gaat bouwen met ruimte voor tienduizenden servers voor het internetbedrijf. Dit datacenter gaat ongeveer 600 miljoen euro kosten en komt op een terrein van ongeveer veertig voetbalvelden groot. De locatie van het datacenter is de Eemshaven in de provincie Groningen. Zowel de bouw als de ingebruikname van het datacenter levert veel werkgelegenheid op in de regio Oost-Groningen.

Windmolenpark en Google
Voor dit enorme datacenter is veel energie nodig. Deze energie moet volgens Google geleverd worden door een compleet windmolenpark in de directe omgeving van het datacenter. Google koopt de energie die nodig is voor het in bedrijf houden van het datacenter van Eneco. Om dit moment is Eneco in Delfzijl bezig met de bouw van een windmolenpark in de buurt van de locatie van het datacenter.

Eneco en Google
Het Amerikaanse concern Google heeft dinsdag 18 november 2014 met Eneco afspraken gemaakt over de energielevering. Hiervoor is een contract opgesteld. Het contract tussen Eneco en Google gaat in aan het begin van 2016 en heeft een looptijd van tien jaar. Door deze deal gaat het datacenter van Google in Eemshaven volledig draaien op duurzame energie die lokaal wordt opgewekt.

Omvang van het windmolenpark Delfzijl
Het windmolenpark dat door Eneco wordt gebouwd in Delfzijl bestaat uit negentien windturbines. Deze windturbines hebben gezamenlijk een capaciteit van 62 megawatt. Deze capaciteit is zo groot dat 50.000 huishoudens hiermee van elektrische stroom kunnen worden voorzien.

Reactie van Technisch Werken
De komst van het Google datacentrum is voor Groningen zeer goed nieuws. Het is ook goed nieuws voor Eneco dat ze een grote afnemer hebben voor de energie die in Groningen wordt opgewekt door een windmolenpark. Dit is tevens voor Google een belangrijke opsteker omdat het gebruiken van duurzame energie hoort bij milieuverantwoord ondernemen. De bouw van het datacentrum van Google lijkt nu al een groot succes te worden.