Goedkope olie is niet genoeg om de wereldeconomie in 2015 te laten groeien

De goedkope olieprijzen hebben een grote invloed op de economie. Ondanks dat is een lage olieprijs niet voldoende om de economische zwakte van veel landen in de wereld de compenseren. Directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaf dit donderdag 15 januari 2015 aan en liep daarmee vooruit op de ‘World Economic Outlook’ die volgende week door het IMF wordt gepresenteerd. Lagarde gaf aan dat er in de Verenigde Staten wel sprake is van een economisch herstel maar dat andere landen in de wereld door nog onvoldoende van kunnen meeprofiteren.

Toekomstperspectief van de wereldeconomie
De Directeur van het IMF was verder redelijk somber gesteld over de ontwikkelingen in de wereld. Er zijn volgens haar nog tal van bedreigingen die er voor zorgen dat mensen nog niet optimistisch zijn over de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Een aantal belangrijke bedreigingen die ze noemde zijn de hoge staatschulden van landen en de hoge werkloosheid die er in veel landen heerst. Er moeten volgens Lagarde ‘moediger stappen’ worden ondernomen om de wereldeconomie een groei door te laten maken.

Reactie van Technisch Werken
De wereld bestaat uit een enorme diversiteit aan landen. Amerika maakt nu op dit moment een mooie groei door maar dat houdt niet in dat andere landen eveneens een positief effect zullen meemaken in de economie. Amerika delft en verkoopt schaliegas en dat zorgt er voor dat Amerika veel inkomsten krijgt. Daarnaast is Amerika ook minder afhankelijk van het Midden-Oosten voor de olievoorraden. Dit zorgt voor andere politieke verhoudingen. De landen in het Midden-Oosten die afhankelijk zijn van de olieopbrengsten zien hun inkomensbron in waarde afnemen. Dit heeft grote effecten voor hun ‘schatkist’. Een goedkope olieprijs is dus niet voor elk land gunstig. Toch hebben een groot aantal landen die tot de OPEC behoren besloten om de olieproductie niet te verlagen. Ook Amerika en Rusland (die niet tot de OPEC behoren) gaan door met hetzelfde productieniveau waardoor olie alleen maar goedkoper zal worden.