Gezondheidsraad: draai zo min mogelijk nachtdiensten

In sommige sectoren is het heel gewoon om ploegendiensten te draaien en daarbij dus ook in nachtdiensten te werken. Denk hierbij aan de industrie, gezondheidssector, techniek en verschillende overheidsdiensten en hulpverleningsdiensten. In Nederland werken ongeveer 1,3 miljoen mensen wel eens in de nacht. Dat is een groot aantal daarom is het belangrijk dat goed wordt uitgezocht wat het effect is van nachtdiensten op de gezondheid van werknemers. Daarbij is het ook belangrijk om de vraag te stellen waarom nachtdiensten worden gedraaid.

Waarom worden nachtdiensten gedraaid
Nachtdiensten zijn vaak noodzakelijk om de continuïteit van een productieproces te waarborgen. Daarnaast zijn nachtdiensten ook nodig in sectoren waarbij voortdurend mensen aanwezig moeten zijn om zorg te verlenen en hulp te verlenen wanneer dat nodig is. Nachtwerk kan dus noodzakelijk zijn maar over het algemeen werken de meeste werknemers liever niet in de nacht. Om het voor werknemers toch enigszins aantrekkelijk te maken om in de nachtdienst te werken verstrekken bedrijven ploegentoeslagen die meestal duidelijk in een cao zijn vastgelegd. Al deze financiële toeslagen nemen echter niet weg dat het werken in nachtdiensten gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. 

Nachtdienst ongezond?
Werknemers vragen zich soms wel een af of nachtwerk en nachtdiensten ongezond zijn. Ook mensen die solliciteren naar een functie in de ploegendienst waarbij nachtdiensten aan de orde komen vragen zichzelf dit af. De Gezondheidsraad heeft daarom een onderzoek gedaan naar de effecten van nachtdiensten op de gezondheid van mensen. Uit dit onderzoek komt de Gezondheidsraad met een advies naar voren. Dit advies is dat werknemers zo weinig mogelijk nachtwerk moeten doen omdat het werken in de nacht gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Volgens de Gezondheidsraad hebben nachtwerkers twee keer zo vaak slaapproblemen als mensen die gewone dagdiensten draaien. Ook kunnen er op langere termijn andere problemen ontstaan. Het werken in nachtdiensten vergroot namelijk volgens het onderzoek van de Gezondheidsraad de kans op diabetes type 2 en daarnaast hebben nachtwerkers meer kans op hart- en vaatziekten. Vooral mensen die langere tijd nachtdiensten draaien zouden te kampen krijgen met dit probleem. Het grote probleem van het draaien van nachtdiensten is dat het zogenaamde bioritme van mensen wordt verstoord. Daardoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan.