Gesprekken over bevriezen olieproductie op zondag 17 april 2016

Op zondag 17 april 2016 worden gesprekken gehouden over het mogelijk bevriezen van de productie van olie. Eerder werden de gesprekken hierover uitgesteld tot later op zondag. De bijeenkomst vindt plaats in Doha. Er zijn een aantal bronnen rondom de onderhandelingen die beweren dat het ontwerpakkoord zal moeten worden aangepast. Dit komt onder andere omdat Iran niet aan de onderhandelingstafel is aangeschoven.

In totaal nemen zestien grote bekende landen uit de olieproductie deel aan de onderhandelingen die dit weekend in de hoofdstad van Qatar worden gehouden. De doelstelling is om een overeenkomst te sluiten tussen de deelnemende landen en zo de wereldwijde olieproductie iets te vertragen. Daardoor zou de olieprijs weer iets omhoog kunnen gaan. Momenteel is er echter sprake van een overaanbod van olie op de oliemarkt.

De zestien deelnemende landen produceren gezamenlijk ongeveer de helft van de totale olieproductie in de wereld. Saudi-Arabië en Rusland kwamen eerder al tot een akkoord om de olieproductie te verlagen. Ook deze landen zijn vertegenwoordigd als twee van de zestien landen. In februari 2016 werd voor het eerst gesproken om echt tot een gezamenlijk akkoord te komen tussen olieproducerende landen om de olieprijs te laten stijgen door de olieproductie te verlagen. Dit nieuws had meteen al effect op de prijs van ruwe olie. De prijs van ruwe olie ging door het nieuws met meer dan 30 procent omhoog.

Er zijn echter ook landen die minder positief staan tegenover het verlagen van de olieproductie. Een voorbeeld van een land dat niet meteen staat te juichen bij deze ontwikkeling is het land Iran. Dit land heeft jarenlang hinder ondervonden van economische sancties die om politieke redenen tegen het land werden ingevoerd. Door het wegvallen van deze belemmerende sancties kan Iran weer volop meedraaien in de wereldwijde olieproductie. Ze hoopt meer marktaandeel te krijgen door veel olie te produceren en te verkopen. Iran neemt momenteel niet deel aan het overleg in Doha. Volgens sommige bronnen zal het wegblijven van Iran geen invloed hebben op het bereiken van een akkoord tussen de overige landen.

Reactie van Technisch Werken
Dit overleg is natuurlijk interessant voor de oliemarkt. De oliemarkt is net als de gehele economie een markt van emoties. Als men denkt dat de olieprijs omhoog zal gaan door een verlaging van de olieproductie dan is de kans groot dat men daarnaar zal handelen en massaal olie gaat inkopen waardoor de prijs omhoog schiet. Dit effect kan echter van korte duur zijn. De politiek en de handel zijn grimmig. Er zijn landen die beloften maken en die vervolgens niet of nauwelijks nakomen.

De handel is hard, zeker in de olie-industrie. Er zijn complete oorlogen uitgevochten om olie daarom is een akkoord van welke aard dan ook vooral symbolisch. De praktijk zal het uitwijzen. Als verschillende landen inderdaad een productieplafond voor de olie overeenkomen kan Iran zich daar niets van aantrekken en trachten marktaandeel te winnen door juist meer olie te produceren. Dit zal een kettingreactie veroorzaken waardoor andere landen besluiten om toch meer olie te gaan produceren om geen marktaandeel te verliezen aan Iran.