Gemeenteraad Groningen tegen plannen om vanaf september 2022 meer gas te winnen in Groningen

De Groningse gemeenteraad heeft afgelopen woensdagavond een stemronde gehouden over de plannen om in dit gasjaar een dubbele hoeveelheid aardgas te winnen in Groningen. Uit de stemronde kwam naar voren dat de motie om meer gas te winnen unaniem verworpen wordt. Als de landelijke overheid van Nederland toch haar plannen wil doorzetten is de gemeenteraad bereid om naar de rechter te stappen. Het nieuwe kabinet zal zich volgens de gemeenteraad aan de afspraken moeten houden.

Politici in Groningen reageerden boos op de beslissing die demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken vorige week bekendmaakte. Daarin werd al aangegeven dat in het huidige gasjaar dat loopt tot en met september meer gas zal worden gewonnen. Door deze werkwijze heeft de democratische rechtsorde in Nederland barsten opgelopen volgens de gemeenteraadsleden. Ze geven aan dat de overheid wel afspraken maakt maar deze vervolgens niet nakomt.

Verder wordt er volgend de gemeenteraadsleden ook “lichtzinnig” omgegaan met de belangen met betrekking tot de veiligheid van de inwoners van Groningen. De afgelopen tijd is met regelmaat geprotesteerd tegen het winnen van aardgas in Groningen. Het winnen van aardgas heeft voor verschillende aardbevingen gezorgd. Daardoor hebben niet alleen woningen en andere gebouwen schade opgelopen maar heeft ook het vertrouwen en het welzijn van Groningers een deuk opgelopen.