Gemeenten moeten bouwnormen kunnen negeren

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een advies uitgebracht waarin staat dat gemeenten in Nederland bij bouwbesluiten bepaalde landelijke normen moeten kunnen negeren. Er werden twee voorbeelden genoemd: geluidshinder en het kappen van bomen. Het Financieele Dagblad heeft de adviezen van het Rli gepubliceerd.

Procedures moeten eenvoudiger
Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn veel procedures onnodig lang en ingewikkeld. In de praktijk komen verschillende bouwprojecten stil te liggen omdat men niet aan één of twee normen kan voldoen. Dit zorgt er voor dat bouwprojecten vertraging oplopen of geheel niet gestart worden. Dit werkt onnodig belemmerend. Daarom moeten procedures eenvoudiger worden. Gemeenten moeten volgens de Raad het totaalplaatje beoordelen. Als de omgevingskwaliteit verbetert kan men besluiten om een vergunning te geven ook wanneer er één of meer normen worden overschreden.  Niels Koeman van de commissie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft een advies opgesteld.

Procedures moeten korter
In Nederland is sprake van een enorme bureaucratie als het gaat om het beoordelen en goedkeuren van bouwprojecten. Volgens het FD zeggen ondernemers in de sector dat men in China een complete stad kan bouwen in dezelfde tijd dat men in Nederland alleen nog maar de procedures beoordeeld. Procedures kunnen volgens een anonieme bron wel zes tot tien jaar duren. Als men op het laatste moment bezwaar maakt kan dit termijn vlot een paar jaar worden verlengd. Premier Balkenende benoemde een paar jaar geleden al dat er in Nederland sprake is van een ‘proceduremoeras’ waarin de bouwsector zou verdrinken.

Omgevingswet 2015
In de zomer van 2015 is door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu een nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze omgevingswet moet er voor zorgen dat bouwprocedures worden versneld en vereenvoudigd. De omgevingswet is een samenvoeging van 26 wetten en 120 algemene maatregelen van bestuur. Hoewel dit een eerste stap is in de goede richting is het Rli nog gerustgesteld. De Raad verwacht dat er ondanks de invoering van de omgevingswet weinig verandert. Op donderdagmiddag 3 december 2015 overhandigd de Raad het advies aan minister Schultz.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is een land van procedures. De hoeveelheid procedures is de afgelopen eeuw enorm toegenomen. Hierdoor zijn procedures in Nederland voor een groot deel een “eigen leven” gaan leiden. Dit is een zeer grote drempel voor veel bouwbedrijven en initiatiefnemers voor bouwprojecten. Het is voor veel betrokkenen echt onverkoopbaar dat het doel met de procedures vaak niet voorop staat maar de procedure op zich. Dat is moeilijk uit te leggen. Men kan dus een goed idee hebben waar iedereen het mee eens is alleen de procedure staat in de weg. De wet en regelgeving staat in dienst van de mens en niet andersom.