Gemeenten in Nederland kopen nauwelijks groene stroom in 2016

De overheid heeft samen met het bedrijfsleven en verschillende milieuorganisaties afspraken gemaakt over het beperken van de CO2 uitstoot en de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Deze afspraken staan in een Energieakkoord dat door de betrokken partijen is gesloten. Bedrijven in Nederland moeten hun CO2 emissie beperken maar ook andere organisaties dienen hun bijdrage te leveren. Uiteraard kijkt men daarbij ook kritisch naar de bijdrage die de overheid levert in Nederland aan de verduurzaming.

Verduurzaming
Milieuorganisatie Greenpeace maakt zich hard voor de verduurzaming in Nederland en de rest van de wereld. Deze organisatie besloot op onderzoek uit te gaan naar de herkomst van de energie van Nederlandse gemeenten. Hieruit is naar voren gekomen dat veertig procent van de gemeenten in Nederland geen goedgekeurde groene stroom kopen. Dit heeft de milieuorganisatie Greenpeace in een rapport weergegeven.

Definitie groene stroom
Het gaat hierbij ook om de definitie “groene stroom”. Met groene stroom bedoelt men elektrische stroom die uit duurzame energiebronnen is gewonnen en daardoor geen extra hoge bijdrage levert aan de CO2 emissie in de atmosfeer. Volgens Greenpeace is echter een groot deel van de elektrische stroom van de Nederlandse gemeenten geen groene stroom. Een groot deel van de ongeveer vierhonderd Nederlandse gemeenten heeft certificaten gekocht waarbij ook elektrische stroom die mede wordt opgewekt uit gas en kolen toch meetelt als groene stroom.

Certificaten voor groene stroom
Greenpeace geeft aan dat een groot deel van deze certificaten niet in orde is. De milieuorganisatie heeft het hierbij over groenwassen. Deze term wordt gebruik voor kolenstroom die door Nederlandse gemeenten wordt aangekocht en met certificaten van (groene) waterkrachtcentrales uit Noorwegen of IJsland wordt gedekt. In feite wordt door deze constructie grijze stroom als groene stroom bestempeld terwijl dat onjuist is. Gemeenten lijken daardoor groen stroom te gebruiken terwijl ze dat feitelijk niet doen. Greenpeace pleit er voor dat het systeem van de groencertificaten wordt aangepast.

Reactie van Technisch Werken
De overheid hoort een voorbeeldfunctie te hebben als het gaat om duurzaamheid. Een groot deel van het beleid op het gebied van duurzaamheid wordt immers door de overheid zelf gevormd. Daarom moet de overheid een voortrekkersrol aan te nemen. Het is jammer dat de milieuorganisaties de overheid op dit gebied moeten controleren. Dit heeft ook te maken met de integriteit en het vertrouwen van de burgers in de overheid. Als de handelswijze van de overheid inderdaad zo is als in het nieuwsbericht is geschreven dan is dat natuurlijk niet te verkopen in de media.