Gemeenten in Nederland hebben behoefte van flexwerkers in 2015

De Wet Werk en Zekerheid moet er voor zorgen dat de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt verbetert. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat flexwerkers het op de arbeidsmarkt minder goed hebben dan personeel dat een rechtstreeks dienstverband heeft bij een bedrijf. Dit is echter een voorbarige conclusie. Flexwerkers zullen de komende¬† tijd steeds meer een sleutelfunctie gaan vervullen op de arbeidsmarkt. De overheid, die zelf verantwoordelijk is voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, maakt ook duidelijk dat flexwerkers in bijvoorbeeld de vorm van payrollers een ”passend middel” zijn. Dit werd maandag 8 juni 2015 benoemd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Waarom zijn flexwerkers belangrijk voor gemeenten?
Gemeenten in Nederland merken net als andere organisaties dat de hoeveelheid taken en werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden verschillen. Voor werknemers/ ambtenaren is bij de gemeente niet altijd evenveel werk. De pieken in de werkzaamheden werken gemeenten weg door payrollers in dienst te nemen. In Nederland heeft 85 procent van de gemeenten payrollers in dienst. Dit werd zondag 7 juni 2015 gemeld op de NOS.

Reactie van Technisch Werken
De overheid heeft een voorbeeldfunctie wordt regelmatig geroepen. De landelijke overheid lijkt flexwerk steeds meer aan banden te willen leggen terwijl de lokale overheden juist de voordelen zien van flexwerkers. Gemeenten merken ook dat ze kosten moeten besparen en kunnen daardoor niet onnodig veel mensen rechtstreekse contracten aanbieden. In plaats daarvan stemmen ze de personeelsbezetting nauwkeurig af op de hoeveelheid werk die men verwacht. Daardoor worden overheidsuitgaven beperkt en dat is een goede ontwikkeling, tenzij men graag meer belasting wil betalen. Aangezien een groot deel van Nederland liever minder belasting betaald is het goed dat overheden meer gaan werken volgens de methodes van het bedrijfsleven.

Procedures worden overzichtelijker en effectiever waardoor tijd en geld worden bespaard. Nu zal de overheid uiteindelijk ook naar het bedrijfsleven moeten kijken wanneer ze haar wetten en regels evalueert. Dan wordt al snel de conclusie getrokken dat de Wet Werk en Zekerheid de arbeidsmarkt heeft beschadigd. Werkgevers nemen nog minder snel mensen in dienst en flexwerkers worden eerder op straat gezet. In ieder geval wordt er per 1 juli 2015 een grote ontslaggolf verwacht onder flexwerkers. Bedrijven willen namelijk niet de transitievergoeding betalen aan flexwerkers die het bedrijf noodgedwongen moeten verlaten. Ook bij overheidsinstellingen zullen vermoedelijk veel payrollers en andere flexwerkers ontslagen worden. Dit is het zoveelste bewijs dat de Wet Werk en Zekerheid een negatief effect heeft op de arbeidsmarkt.