Gemeente Dordrecht wil aandelen energiebedrijf Eneco verkopen in 2017?

De gemeente Dordrecht heeft aangegeven dat ze haar aandelen in energiebedrijf Eneco zou willen verkopen. Ook Rotterdam en Den Haag hebben dit eerder aangegeven. Momenteel heeft de gemeente Dordrecht 9,05 procent belang in Eneco dat een nutsbedrijf is. Samen hebben Rotterdam en Den Haag ongeveer de helft van de aandelen van Eneco in handen. Een meerderheid van de aandeelhouders is voor de verkoop van de aandelen als de Dordtse gemeenteraad uiterlijk eind oktober met het plan instemt.

Op dit moment is Eneco is in handen van in totaal 53 gemeenten in Nederland. Deze gemeenten hebben allemaal een belang in het bedrijf. Momenteel bekijken veel gemeenten of ze aandeelhouder willen blijven nu Eneco zich is gaan opsplitsen in een netwerkbedrijf en een energieleverancier. Deze splitsing werd in januari 2017 al afgerond. In maart 2018 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Pas na deze verkiezingen kan een verkoop van Eneco plaatsvinden. De overige vijftig gemeenten gaan nog beslissen of ze hun belang in Eneco ook willen verkopen.