Gemeente Dordrecht staat ook open voor verkoop aandelen Eneco in 2017

De gemeenteraad van Dordrecht overweegt om haar belang van 9 procent in Eneco te verkopen. Op dit moment is Dordrecht de op twee na grootste aandeelhouder van het energiebedrijf. Eneco is nog in handen van in totaal 53 gemeenten. Verschillende gemeenten hebben besloten om hun belang te verkopen. Een aantal andere gemeenten hebben de beslissing nog niet genomen. Eneco heeft netwerkbedrijf Stedin afgesplitst en dat zou voor gemeenten de reden zijn om hun aandeelhouderschap te heroverwegen. Door de afsplitsing van het netwerkbedrijf heeft Eneco volgens sommige aandeelhoudende gemeenten geen openbare nutsfunctie meer. Juist die nutsfunctie is voor veel gemeenten van belang. Daarom wilden ze zeggenschap hebben in Eneco doormiddel van aandelen.

De verkoop van de aandelen zorgt er echter ook voor dat de koers van Eneco minder duidelijk wordt. Als er een nieuwe aandeelhouder komt met een meerderheid van de aandelen dan kan de duurzame koers van Eneco in het gedrang komen. Ook kan een nieuwe grootaandeelhouder er voor zorgen dat er andere beslissingen worden genomen met betrekking tot de werkgelegenheid. Een aantal gemeenten vinden deze risico’s momenteel te groot en willen daarom liever aandeelhouder blijven.

Verkoop van Eneco-aandelen
Door de keuze van Dordrecht om de aandelen van Eneco te verkopen kan bijna driekwart van de aandelen van het Energiebedrijf worden verkocht. Dat is meer dan voldoende om het verkoopproces van de aandelen in werking te zetten. Zover is het echter nog niet. De komende tijd zal gekeken worden hoeveel belangstelling er in de markt is voor aandelen van Eneco. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal er pas definitief besloten worden of de aandelen van de gemeenten worden verkocht of niet.

Mogelijke kopers zullen moeten afwachten of ze de mogelijkheid kunnen krijgen om de volledige zeggenschap te bemachtigen binnen Eneco. Daarvoor moet een koper ten minste drie kwart van de aandelen in handen krijgen. Dit houdt in dat alle gemeenten die zich op dit moment voor een verkoop van de aandelen hebben uitgesproken ook hun woord na moeten komen. Gemeenten kunnen echter van gedachten veranderen. De potentiële verkoopprijs van de aandelen is nog onzeker. Daardoor weten gemeenten niet precies hoeveel geld ze binnen kunnen halen met de verkoop van de aandelen. Als daar meer over bekend is kunnen overigens ook andere gemeenten die nu nee zeggen alsnog besluiten om de aandelen te verkopen.

Reactie van Eneco
Op dit moment is Eneco zeker nog geen voorstander van een verkoop van de aandelen. Het bedrijf is tevreden met de zelfstandige positie. Daarnaast is ook het personeel van mening dat de huidige situatie beter is dan de verkoop van het energiebedrijf. De personeelleden en de ondernemingsraad hebben daarom dringend een beroep gedaan op de aandeelhouders om verder te kijken dan de mogelijke winst die ze halen uit de verkoop van aandelen. Ook een aantal grote klanten van Eneco hebben de aandeelhouders verzocht om hun verkoopambities te heroverwegen. De grote klanten zijn namelijk bang dat de duurzame koers van Eneco in het gedrang komt als de aandelen worden verkocht aan een partij die minder gefocust is op duurzaamheid en hernieuwbare energiebronnen.