Geen wettelijk recht op huiswerken voor medewerkers vanaf 2023

Werknemers krijgen geen wettelijk recht om thuis te werken in Nederland. Afgelopen dinsdag werd hierover een stemming gehouden in de Eerste Kamer. Tijdens deze stemming ging het over de “Wet werken waar je wilt”. Deze wet is dinsdag door een meerderheid van stemmen verworden. Hoewel de wet niet door de Eerste Kamer heen is gekomen zal er in de praktijk weinig veranderen. De meeste bedrijven hebben al afspraken met werknemers gemaakt over thuiswerken.

Werknemers meer rechten

De Wet werken waar je wilt zou er voor moeten zorgen dat werknemers daadwerkelijk meer rechten zouden krijgen om thuis te werken. Zo mogen bedrijven die meer dan tien werknemers hebben niet zomaar een verzoek tot thuiswerken weigeren. Andersom is echter ook het geval. Als werknemers juist wel graag naar kantoor zouden willen komen zou een bedrijf hun daarvoor ook de mogelijkheden moeten bieden. In de wet zou een werkgever een verzoek om thuis of kantoor te werken alleen mogen weigeren als er sprake zou zijn van belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen.

Uitvoering van de Wet werken waar je wilt

Bovendien zouden bedrijven een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier moeten behandelen als een verzoek tot aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Er waren verschillende zorgen over de uitvoerbaarheid van de Wet werken waar je wilt. Deze wet zou voor veel regeldruk kunnen zorgen en ook voor werknemers in grensregio’s zou de wet moeilijk uitvoerbaar zijn.