Geen parlementaire enquête naar gaswinning begin 2018

De gaswinning in de provincie Groningen wordt teruggedraaid. Dit gebeurd in opdracht van minister Wiebes. Het lijkt er op dat de Tweede Kamer tevreden is over de aanpak van de minister. Dat betekent dat er waarschijnlijk geen parlementaire enquête gehouden zal worden op korte termijn over de gaswinning in Groningen. Dit is in ieder geval de conclusie die naar voren komt uit het Kamerdebat. Er zijn wel politieke partijen die graag zo’n onderzoek door de Kamer willen laten uitvoeren maar het moment van het onderzoek komt volgens een meerderheid van de Kamer nu ongelegen. Er worden nu namelijk afspraken gemaakt over de schadeafhandeling van de Groningers die te maken hebben gehad met aardbevingsschade ten gevolge van de gaswinning. Een parlementaire enquête is een interessant onderzoeksinstrument omdat hiermee getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Daarnaast is iedereen die wordt opgeroepen voor een parlementaire enquête verplicht om hieraan deel te nemen.

Minister Wiebes lijkt heel wat voortvarender te werk te gaan dan minister Kamp in het verleden deed. De minister heeft namelijk op donderdag 8 februari 2018 bekend gemaakt dat er een overeenkomst is gesloten met de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). In deze overeenkomst is vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk is voor de aardbeving-schadeafhandeling. Inhoudelijk mag de NAM zich niet bemoeien met de schadeafhandeling. De NAM moet echter de schade wel betalen. Door de verantwoordelijkheid van de schadeafhandeling bij de overheid te leggen is de kans groter dat er objectiever met de aardbevingsschade wordt omgegaan. Het feit dat eerst de Nam de schade door haar eigen activiteiten moest afhandelen zorgde voor wanttrouwen. De NAM zou dan een dilemma kunnen krijgen tussen het compenseren van gedupeerde Groningers en het beperken van de financiële lasten die gepaard gaan met het uitkeren van aardbevingsschade.