Geen minimumuurtarief voor zzp’ers in 2020

De overheid voert de komende tijd nog geen minimumuurtarief in voor zelfstandigen zonder personeel. Een dergelijke maatregel wordt door de overheid beschouwd als een administratieve last.  Bovendien zou een minimumtarief voor veel onduidelijkheid zorgen. Daarnaast worden nog meer onoverkomelijke drempels genoemd. Zo zou er geen draagvlak zijn voor een minimumtarief voor zzp’ers ook zou een dergelijke richtlijn moeilijk uitvoerbaar zijn voor overheidsinstanties die hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Deze conclusie heeft de overheid getrokken.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Hans Vijlbrief van de Belastingdienst maandag 15 juni 2020 aan de Tweede Kamer gemeld. Het is volgens de minister en staatssecretaris heel moeilijk om een duidelijk en transparant uurtarief te berekenen. In een uurtarief kunnen namelijk verschillende kosten worden opgenomen. Dit kunnen directe kosten zijn maar ook indirecte kosten. Dat maakt het lastig om te bepalen wat nu daadwerkelijk overblijft voor de zzp’er aan loon.