Geen compensatie voor sluiten kolencentrales per 2030

De overheid wil dat de kolencentrales worden afgebouwd in Nederland. In feite wil de Nederlandse overheid dat doormiddel van een klimaatbeleid de kolencentrales volledig overbodig worden. De energiebedrijven RWE en Uniper hebben echter kolencentrales. Dat zorgt er voor dat ze straks minder geld verdienen omdat de centrales waarin kolen worden verstookt gesloten gaan worden. Om die reden hebben de energiebedrijven gevraagd om een compensatie voor het geld dat ze straks niet meer gaan verdienen.

Het klimaatbeleid zorgt er volgens hen dus voor dat hun inkomsten dalen en de kolencentrales overbodig worden. De bedrijven hebben daarom een rechtszaak aangespannen. Deze rechtszaak werd aangespannen in 2018 toen het kabinet had besloten dan het in Nederland vanaf 2030 niet meer is toegestaan om elektriciteit op te wekken met kolen. Dit was slechts een paar jaar nadat de energiebedrijven RWE en Uniper hun nieuwe kolencentrales in gebruik hadden genomen.

Volgens de energiebedrijven had het verbod niet mogen worden ingevoerd door de overheid als daar tegenover geen miljardencompensatie voor de bedrijven beschikbaar werd gesteld. Volgens de rechter heeft het verbod wel inbreuk gemaakt op het zogenaamde eigendomsrecht van de Duitse bedrijven. Er werd echter aan toegevoegd dat het verbod dit wel op een geoorloofde manier doet. Volgens de rechtbank heeft de overheid van Nederland bij het opstellen van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen voldoende rekening gehouden met de belangen van de energiebedrijven. Er wordt daarom geen schadevergoeding opgelegd vanuit de rechtbank.