Gedwongen splitsing van mbo-scholen gaat niet door?

Eerder werd het plan geopperd om grote mbo-scholen op te delen in kleinere scholen. De massale scholen zouden niet goed zijn voor de individuele aandacht voor de deelnemers aan de opleidingen. Docenten, toezichthouders, studenten en bestuurders in het mbo zien dat duidelijk anders.

Al deze betrokken partijen vinden een gedwongen splitsing van de mbo-scholen geen goede ontwikkeling. In een brief hebben ze hun mening over de voorgenomen splitsing gegeven. De brief is overhandigd aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs op donderdag 10 december 2015. In de brief roepen ze de minister op om af te zien van het plan.

Verschil van mening
Minister Bussemaker is van mening dat het anders moet in het middelbaar beroepsonderwijs van Nederland. Zij wil dat er een einde wordt gemaakt aan de grote mbo opleidingsinstituten. De ondertekenaars van de brief zijn het niet met haar eens. Zij zitten niet te wagen op regelgeving vanuit Den Haag. Scholen willen niet verplicht worden om gemeenschappen van mbo-colleges te vormen.

Onderwijsteams
De mbo-scholen geven aan dat ze beseffen dat kleinschalig onderwijs belangrijk is. Ook binnen grote opleidingsinstituten is het belangrijk om onderwijs kleinschalig aan te bieden. Dit kan echter op verschillende manieren worden gerealiseerd. Een organisatie met verschillende onderwijsteams zou een oplossing kunnen vormen. Deze onderwijsteams vormen de bouwstenen voor het mbo, daarnaast dienen deze teams als een soort thuisbasis voor docenten en studenten. Omdat daar het onderwijs plaatsvind hebben de studenten een eigen plek om zich thuis te voelen op een opleiding. Het opleiden binnen het mbo blijft door de onderwijsteams persoonlijk hoewel de omvang van de school groot kan zijn. Volgens minister Bussemaker is het belangrijk dat de menselijke maat wordt geborgd op mbo-scholen. Ze geeft aan dat ze blij is dat studenten en scholen deze wens met haar delen.

Reactie van Technisch Werken
Het lijkt er op dat er in de wereld van het opleiden regelmatig veranderingen worden doorgevoerd om gewoon maar te veranderen. Eerst waren scholen te klein nu zijn ze weer te groot en zo houdt men zichzelf goed aan het werk. In plaats van het opleidingsaanbod te professionaliseren en transparanter te maken voert men juist allemaal maatregelen door die de ontwikkelingen in de opleidingswereld vertroebelen voor buitenstaanders. Daarmee gaat een hoop tijd en geld verloren en dat is jammer.