Gedetailleerde gegevens bekend over bedrijfsinvesteringen in 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft maandag 17 juli 2017 nieuwe en meer gedetailleerde cijfers over 2015 bekend gemaakt. Uit deze cijfers komt naar voren dat het Nederlandse bedrijfsleven meer heeft geïnvesteerd aan productiemiddelen zoals machines maar ook aan voertuigen en gebouwen, utiliteit en industriële complexen. Het jaar 2015 is het eerste jaar dat in een periode van vier jaar een duidelijke stijging heeft getoond in het totale investeringsbedrag.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt met haar cijfers duidelijk dat niet-financiële bedrijven in totaal voor 51 miljard euro investeerden in materiële vaste activa. Onder deze materiële vaste activa behoren ook ICT-middelen zoals computers. Echter ging het grootste deel van de investeringen ging naar machines. Ongeveer 28 procent van de investeringen werd besteed aan machines. Ook aan vervoersmiddelen werd veel geld besteed. Aan vervoersmiddelen ging een kwart van het totaal aan investeringen op. De investeringen in bedrijfsgebouwen en woningen waren ruim 20 procent van het totaal.

Het is opvallend dat ongeveer de helft van alle uitgaven afkomstig is van 125 bedrijven. In totaal neemt de top tien van grootste investeerders 8,5 procent van de investeringen voor hun rekening. Ongeveer 70 procent van de ondervraagde bedrijven had in 2015 een investering gedaan.