Gebruik aardwarmte en bodemenergie verdubbeld tussen 2009 en 2014

Vrijdag 9 oktober 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het gebruik van aardwarmte en bodemenergie in Nederland is verdubbeld in de periode tussen 2009 en 2014. Ondanks dat blijft het aandeel van deze nieuwe energiebronnen klein op de totale energiemarkt. In 2014 werd voor ongeveer 4 procent van de totale energiemarkt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Ten opzichte van de totale energiemarkt is dat niet een heel hoog percentage.

Aardwarmte in Nederland
Aardwarmte wordt in Nederland sinds 2008 gebruikt. Men maakt hierbij gebruik van leidingen waardoor grondwater uit de diepere grondlagen van de Nederlandse bodem wordt opgepompt. Dit warmere water wordt vervolgens gebruikt om warmte af te geven in de verwarmingsinstallatie boven de grond. Aardwarmte wordt in Nederland vooral gebruikt in de glastuinbouw voor het verwarmen van kassen. Er zijn echter ook kantoorcomplexen en andere utiliteitspanden die doormiddel van aardwarmte (gedeeltelijk)  worden verwarmd.

Subsidieregeling voor aardwarmte
In 2012 is er een subsidieregeling ingegaan in Nederland. Deze regeling is ook in 2015 van kracht. Daarnaast is er een garantieregeling ingevoerd. Met de garantieregeling wordt een deel van het financiële risico afgedekt dat men oploopt bij het misboren.

Bodemenergie
In Nederland wordt bodemenergie vooral uit de bovenste laag van de aardbodem gehaald. In de winter haalt men warmte uit de grond en in de zomer koude. Over het algemeen past men deze energiewinning toe bij grote kantoorcomplexen. De afgelopen vijf jaar is de warmteproductie toegenomen met 80 procent.

Reactie van Technisch Werken
Aardwarmte of bodemenergie zijn relatief nieuw in Nederland. Ondanks dat wordt er al een tijd gebruik van gemaakt. Veel mensen hebben echter nog geen duidelijk beeld van deze methodes om energie te winnen. Als men er onbekend mee is zal men zich eerst moeten verdiepen in deze nieuwe vorm van energiewinning/ energieopslag. Dat is zeker de moeite waard. Bij aardwarmte komen net als bij andere vormen van energiewinning behoorlijk wat technische aspecten voor. Ook de eigenschappen van de boden en de aanwezigheid en locatie van grondwater zijn hierbij van belang. Bij andere vormen van energiewinning spelen deze aspecten echter geen rol. Daarom zal men per situatie een expert moeten raadplekken over bodemenergie en aardwarmte nut heeft en dus rendabel is.