Gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 stopgezet?

Het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen de komende jaren steeds verder reduceren. In het komend decennium moet deze gaswinning als het aan de overheid ligt helemaal worden stopgezet. Op dit moment is de overheid maatregelen aan het bedenken waardoor deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. Volgens premier Mark Rutte moet de gaswinning met verschillende stappen worden gereduceerd. Dit heeft hij donderdag 29 maart 2018 laten weten. In 2018 is de Nederlandse gasproductie rond de 21,6 miljard kuub. Deze productie moet echter de komende jaren verder worden afgebouwd. In 2022 zou de gasproductie onder de 12 miljard kuub per jaar moeten komen te liggen. Verder zou de gaswinning volgens de premier in het komend decennium naar nul moeten gaan.

SodM
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in februari 2018 in een advies aan de regering benoemd dat de gaswinning moet worden teruggebracht naar 12 miljard kuub per jaar in Groningen. Hierdoor zou de gaswinning voldoende gereduceerd zijn om de kans op (zware) aardbevingen in de provincie te verlagen. Dit advies werd bijna direct opgevolgd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De minister geeft echter aan dat ook bij een gaswinning van 12 kuub er nog geen sprake is van een veilige situatie. Groningen heeft al jaren achterelkaar last gehad van aardbevingen. Daardoor is veel schade ontstaan aan gebouwen.

Energietransitie
Minister Wiebes wil de veiligheid van de provincie bevorderen. Daarvoor moet het gebruik van aardgas worden beperkt in Nederland. Er moet een energietransitie plaatsvinden waarbij Nederland van het aardgas af gaat en hernieuwbare energiebronnen gaat gebruiken zoals aardwarmte of duurzaam opgewekte elektriciteit. Er wordt door Uneto-VNI en verschillende andere organisaties in de installatietechniek aangestuurd op de toepassing van warmtepompen en hybridewarmtepompen die ook wel hybrideketels worden genoemd.
Deze energietransitie in de verwarmingstechniek kan de vraag naar aardgas laten dalen in Nederland. Dan moeten echter wel veel geïnvesteerd worden in de vervanging van de huidige gasgestookte cv-installaties die in veel woningen aanwezig zijn. De aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp is voor veel woningeigenaren zeer prijzig.