Gasvrije woningen in opkomst in 2015 en daarna

In 2015 en daarna zullen steeds meer huizen in Nederland worden gebouwd die alleen maar gebruik maken voor hun energievoorziening. Medio 2015 zijn ongeveer 2000 woningen in Nederland gasvrij. Netbeheerders en energiebedrijven verwachten echter dat dit aantal snel zal toenemen.

Discussie
Aardgas staat ter discussie. De discussie over deze fossiele brandstof vindt plaats vanuit verschillende invalshoeken. Zo zijn er bijvoorbeeld de Groningers die in discussie gaan met de NAM en de overheid over het beperken van de aardgaswinning in de Groningse bodem. Daarnaast staat het onderwerp aardgas ook ter discussie in de politieke verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij is Europa ook betrokken en dat zorgt voor wederzijdse boycots. Omdat uit Rusland nog steeds veel aardgas wordt getransporteerd naar Europa heerst er een gespannen sfeer. Gelukkig hebben de Nederlandse Gasunie en het Russische bedrijf Gazprom vorige week een overeenkomst met elkaar getekend waardoor de levering van gas met minder politieke moeilijkheden gemoeid gaat.

Verder is er nog de klimaatdiscussie waarbij de milieubewegingen tegenover onder andere de netbeheerders staan. Dit alles zorgt er voor dat aardgas steeds minder in trek is bij projectontwikkelaars. Overheden en projectontwikkelaars zullen in de toekomst in overleg met de netbeheerders vaker de keuze maken om wijken aan te leggen zonder gasleidingen. Op dit moment gebeurd dit nog op kleine schaal maar het moet in de toekomst mogelijk worden om op grote schaal woningen alleen maar doormiddel van elektriciteit van energie te voorzien.

All-Electric wijk
Een voorbeeld van een All-Electric wijk is de wijk Hoog Dalem in Gorinchem. De duizend huizen die in deze wijk zijn gebouwd worden verwarmt doormiddel van een warmtepomp die op elektrische stroom werkt. De warmtepomp haalt verwarmd grondwater uit een reservoir onder de wijk. Dit water wordt gebruikt om door leidingen in de vloeren van woningen voor verwarming te zorgen. In de zomer gebruikt men dit systeem om als koeling te dienen. Sommige woningen in de wijk hebben zonnepanelen en een accu waarmee zonnestroom kan worden opgeslagen. Deze accu’s zijn nog vrij nieuw en worden als proef ingezet. De accu’s voor de opslag van zonne-energie werken nog niet optimaal en moeten verder worden ontwikkelt.

Gasloos wonenin de toekomst
Ronald Schilt adviseert op het gebied van gasloze wijken. Hij geeft aan dat gasloos wonen een aantal belangrijke voordelen heeft. Daarbij benoemde hij de twee belangrijkste voordelen. Het eerste voordeel is dat men geen twee energiesystemen, dus elektriciteit en gas, naast elkaar hoeft aan te leggen. Dat scheelt kosten. Daarnaast is het ook veiliger om woningen zonder aardgas te hebben. Ieder jaar gebeuren er nog ongelukken met aardgas in Nederland. Deze ongelukken kunnen worden voorkomen door woningen geheel van aardgas vrij te maken. Minister Kamp wil de bouw van aardgasvrije huizen stimuleren. Verder  moeten bestaande huizen beter geïsoleerd worden. Hierdoor verbruiken ze minder energie verbruiken.

Reactie van Technisch Werken
Uit bovenstaande tekst kan worden geconcludeerd dat aardgas steeds minder populair wordt in Nederland. Echter heeft men voor elektrische energie ook brandstof nodig omdat veel kolencentrales in Nederland nog gebruik maken van de verbranding van biobrandstof en fossiele brandstof (kolen). De verbranding van deze brandstoffen dragen bij aan de CO2 uitstoot in het milieu. Door woningen gebruik te laten maken van zonne-energie kan men de warmtepompen met de geringst mogelijke milieubelasting laten werken. Het is goed dat men hiermee gaat pionieren al zal men de benodigde accu’s en andere technische systemen wel steeds verder moeten ontwikkelen.