Gasvoorraad is in zomer 2023 goed gevuld in Nederland

Vorig jaar was er heel veel stress op de gasmarkt in Europa. Dat is niet verwonderlijk want de gasvoorraad van veel Europese landen was niet op peil. Met name in de zomerperiode kwam de gasprijs enorm onder druk te staan. De gasprijs vloog omhoog naar een niet eerder vertoond prijsniveau in Nederland. Dat heeft er voor gezorgd dat veel energieleveranciers de energieprijzen aanzienlijk hebben verhoogd. Consumenten en bedrijven merkten dat hun energierekeningen opliepen en veel mensen besloten om de thermostaat van de verwarming lager te zetten. Dat had tot gevolg dat de woningen minder goed verwarmd werden.

Woningisolatie en warmtepompen

Mensen die voldoende geld te besteden hadden konden extra investeringen doen in woningisolatie en warmtepompen. Ook werden andere alternatieven ingevoerd waardoor er minder gas werd verbruikt. De gasvoorraden werden tegen een behoorlijk hoge prijs gevuld vorig jaar maar de gasprijs zelf ging daarna wel omlaag. Dat had veel te maken men een beperkte vraag naar aardgas. Er was sprake van een zachte winter met vrij hoge temperaturen waardoor er nauwelijks aardgas is verbruikt ten opzichte van de winters in afgelopen jaren. Gevolg is dat de aardgasvoorraden nog rijkelijk gevuld bleven.

Lagere aardgasprijs

Ook in de zomer van 2023 lijkt het goed te gaan met de aardgasprijs in Europa. De prijs was afgelopen woensdag weer gezakt. Dit had veel te maken met minder vraag naar aardgas uit Europa maar ook uit Azië. Verder is het opvallend dat ook Noorwegen klaar is met het onderhoud en reparaties aan haar gaswinningsinstallaties. Daardoor komt er ook meer aardgas uit Noorwegen beschikbaar. Noorwegen is een belangrijke gasleverancier voor Europa.