Gaat het goed met de arbeidsmarkt in 2016?

De werkgelegenheid lijkt aan het einde van 2015 en begin van 2016 aardig gegroeid te zijn ten opzichte van de jaren van de economische crisis. Verschillende instanties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureaus van financiële instellingen doen onderzoek naar de arbeidsmarkt. Hieruit komen percentages voor de werkloosheid naar voren. De vraag is wat deze percentages waard zijn en of deze een realistisch beeld geven van de daadwerkelijke situatie op de arbeidsmarkt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) geven de percentages over de werkloosheid een beter beeld dan de werkelijkheid. De bank beweerd dat het veel slechter gaat met de arbeidsmarkt dan alleen de hoge werkloosheidpercentages doen vermoeden

Meer mensen zoeken werk
Volgens de bank zoeken veel meer mensen naar betaald werk dan alleen de werklozen die geregistreerd zijn. Deze ontwikkeling zet volgens de bank een extra druk op de loongroei in Nederland. Het totaal aan werkloze werkzoekenden wordt door de DNB het onderbenutte arbeidspotentieel genoemd. Dit onderbenutte arbeidspotentieel zorgt er volgens de bank voor dat de stijging van de lonen in Nederland nog bescheiden blijft. Dat is bijzonder wat het economisch herstel is wel degelijk in werking gezet en de cijfers laten ook een dalende werkloosheid zien.

Werkloosheid in Nederland
In Nederland zijn aan het begin van 2016 ongeveer 600.000 werklozen geregistreerd. Naast deze groep zijn er ook nog verschillende parttimers en zzp’ers die meer uren per week zouden willen werken dan ze daadwerkelijk doen. Volgens de bank hebben een half miljoen Nederlanders het zoeken naar werk opgegeven of zijn om andere redenen even niet beschikbaar hoewel ze wel zouden willen werken. Deze groei is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen aldus de DNB. Ondanks dat tellen al deze mensen niet mee in de werkloosheidsstatistieken. Ongeveer 25 procent van deze mensen solliciteert wel op vacatures op de arbeidsmarkt.

50-plussers op de arbeidsmarkt
Het is met name voor 50-plussers lastig om weer een betaalde baan te vinden. Doormiddel van een plaatsingspremie of een plaatsingsfee tracht de overheid intermediairs er toe te bewegen om meer activiteiten te ondernemen om werkzoekenden in deze leeftijdscategorie aan het werk te helpen. Een plaatsingspremie of een plaatsingsfee wordt uitgekeerd nadat een 50 plusser uit een WW uitkering voor ten minste drie maanden aan het werk is geweest.

Deze oplossingen worden aangedragen door het UWV maar dat neemt niet weg dat bijna de helft van alle WW uitkeringen wordt betaald aan 50 plussers. Volgens hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen hebben veel 50-plussers last van hun leeftijd.

Reactie van Technisch Werken
De arbeidsmarkt lijkt misschien nu wel positiever dan de werkelijkheid maar dan was de arbeidsmarkt in 2015 en in de jaren van de economische crisis misschien nog wel slechter. Het onbenut arbeidspotentieel maakt wel duidelijk dat er in Nederland nog voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn. De effecten van de vergrijzing kunnen daardoor ook effectiever worden opgevangen de komende jaren. Dat biedt ook weer voordelen.