Fries bedrijf wekt duurzame getijdenenergie op vanaf augustus 2018

In de Waddenzee wordt deze week gestart met het opwekken van duurzame energie door gebruik te maken van de getijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat lijkt op een vlieger alleen wordt deze vlieger onder water gebdruikt.

Geen horizonvervuiling en minder afhankelijk van het weer

De vlieger heeft de naam TidalKite en maakt gebruik van getijdenwerking. Deze getijdenwerking is in feite de waterverplaatsing tussen eb en vloed. Omdat de organisatie zo hoog mogelijk rendement wil hebben met de TidalKite wordt deze geplaatst in een gebied waar veel stroming aanwezig is. Een woordvoerder maakt hierbij de vergelijking met windmolens. Een windmolen wordt ook geplaatst op een locatie waar veel windkracht aanwezig is. Het grote voordeel van getijdenenergie is echter dat het altijd aanwezig is. Windkracht kan toenemen maar ook afnemen. Op dagen dat het windstil is wordt er geen windenergie geproduceerd. Getijdenenergie is er echter altijd. Bovendien worden deze onderwatervliegers buiten het zicht en buiten de horizon gehouden. Dat zorgt er voor dat niemand er last van heeft. Bij windenergie waarbij gebruik wordt gemaakt van windturbines wil men nogal eens spreken over horizonvervuiling.

TidalKite is een proef
De energie die door de TidalKite wordt opgewekt wordt omgezet in elektrische energie. Omrop Fryslân heeft aangegeven in een nieuwsbericht dat met de TidalKite ongeveer 500kWh aan elektrische energie kan worden opgewekt. Deze duurzame energie kan ongeveer 700 huishoudens van elektriciteit voorzien. Er worden op twee plaatsen TidalKite’s geplaatst in de Waddenzee. Deze beide getijdenvliegers komen ter hoogte van Cornwerd in het water. Deze twee vliegers vormen nog een testfase. Er wordt nauwlettend gekeken of deze proef werkt. Als het lukt om rendabel getijdenenergie op te wekken zullen er meerdere TidalKite’s in de zee worden geplaatst.