Frankrijk drukt arbeidswet door op 20 juli 2016

De Franse premier Manuel Valls wilde al een tijd een arbeidswet invoeren maar kreeg te maken met veel weerstand. Op woensdag 20 juli heeft hij bijzondere grondwettelijke bevoegdheden ingeroepen om er voor te zorgen dat de omstreden arbeidswet alsnog door het Franse parlement heen zou komen. De bijzondere grondwettelijke bevoegdheden zorgen er voor dat de Franse parlementariërs die zich tegen de wet verzetten maar weinig mogelijkheden hebben om de arbeidswet tegen te houden.

De tegenstanders hebben 24 uur de tijd om een motie van afkeuring tegen de regering in te dienen. Als dat niet gebeurd is de wet een voldongen feit. De nieuwe arbeidswet biedt hervormingen op de Franse arbeidsmarkt. Door de bepalingen in de wet kunnen werkgevers makkelijker werknemers ontslaan. Daarnaast wordt ook het aannemen van werknemers eenvoudiger. Veel werknemers maakte zich zorgen over hun positie in de arbeidsrelatie met de werkgevers.  Daarom ontstonden er een paar maanden geleden hevige straatprotesten en werden vele stakingen gehouden door de leden van verschillende vakbonden.

Reactie van Technisch Werken

Een arbeidswet invoeren of wijzigen is meestal zeer ingrijpend.  Er zijn ook verschillende partijen actief op de arbeidsmarkt die tegenstrijdige belangen hebben. De afgelopen jaren is het er niet eenvoudiger op geworden. Er zijn natuurlijk werkgevers en werknemers maar daarnaast is er ook een overheid.  Deze overheid was eerst vooral landelijk maar wordt steeds meer Europees.  Vanuit Europa wordt ook druk uitgeoefend om hervormingen door te voeren en dat maakt het lastig voor overheden van afzonderlijke lidstaten.  Deze overheden moeten met de partijen op de arbeidsmarkt in gesprek gaan en weerstand overwinnen. Als dat niet lukt is het uitoefenen van druk vaak een laatste redmiddel tezamen met het aanpassen van de wet en regelgeving.  Dit is niet erg democratisch en maakt een overheid niet geliefd bij het volk. Frankrijk heeft echter geen keus.