Forse stijging consumentenprijzen in augustus 2018

In augustus 2018 waren goederen en diensten in Nederland ongeveer 2,3 procent duurder voor consumenten ten opzichte van een jaar geleden. Deze prijsstijging is de grootste prijsstijging in de afgelopen vijf jaar. Dit werd donderdag 6 september 2018 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is een groot deel van de prijsstijging voor consumenten toe te schrijven aan de stijging van prijzen in de voedingsmiddelen en de textielbranche.

Op jaarbasis gingen de prijzen in de maand juli nog met 2,1 procent omhoog. De inflatie is voor een deel gekoppeld aan de consumentenprijsindex maar toch verschillen deze aspecten van de economie. Inflatie is een breder begrip omdat daarin de waarde en prijzen van grondstoffen, aandelen en industriële producten worden meegenomen. De consumentenprijsindex gaat over goederen en diensten die door een consument kunnen worden aangeschaft. Het gaat daarbij om goederen die in een winkel kunnen worden zoals voedingsmiddelen maar ook om benzine en andere brandstoffen, huurprijzen en verzekeringspremies.