FNV wil eenmalig een extra verhoging wettelijk minimumloon in 2017

Op dinsdag 9 augustus 2016 werden economische ramingen door het Centraal Planbureau (CPB) bekend gemaakt. Hieruit kwam naar voren dat mensen met een uitkering in 2017 minder koopkracht zullen hebben. ook gepensioneerden zullen er in koopkracht op achteruitgaan. D vakbond FNV pleit voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon. Dit zou volgens de vakbond nodig zijn om werkende armen in Nederland een inkomensverbetering te verstrekken.

Ongelijkheid
Volgens de vakbond is er op dit moment in Nederland sprake van ongelijkheid tussen werknemers met de laagste inkomens en werknemers beter betaald worden. De vakbond wil dat het kabinet maatregelen neemt om deze ongelijkheid aan te pakken. De vakbond wil bovendien dat de overheid meer gaat doen om de werkloosheid in Nederland terug te dringen. Er moeten in Nederland meer mensen aan een baan worden geholpen. FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin maakte de wensen van de FNV op dinsdag 9 augustus 2016 bekend.

Reactie van Technisch Werken
Zodra de cijfers van het CPB bekend zijn geworden ontstaan er direct reacties van verschillende partijen op de arbeidsmarkt. Wanneer de inkomsten of koopkracht voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt tegenvallen dan zijn er gelukkig altijd organisaties die voor deze groepen opkomen. Het is echter de vraag of aan de gestelde wensen of eisen voldaan kan worden. Elke verandering ten gunste van een bepaalde groep op de arbeidsmarkt kost geld. Dat geld moet ergens vandaan komen en dat is niet eenvoudig.

Meestal geeft de organisatie die de wijziging wil doorvoeren aan dat het geld er wel is en makkelijk kan worden aangewend voor de oplossing. Toch kan men niet zomaar geld creëren. Als men een keuze maakt om het geld ergens aan te besteden dan is de bestedingsruimte weg. Men kan immers geld maar één keer uitgeven. Daarom moet de overheid een weloverwogen keuze maken.