FME wil investering van 100 miljoen euro voor transitie naar circulaire economie vanaf 2016

Consumenten en bedrijven leggen steeds meer de focus op duurzaamheid. Dit moet ook wel want duurzaamheid is voor bedrijven vaak niet langer meer een keuze. Wereldwijd is men er van overtuigd dat de aarde verder gaat opwarmen als men nu geen voortvarende stappen onderneemt. Daarom zijn er internationaal en nationaal afspraken gemaakt over de reductie van CO2 uitstoot. Het reduceren van CO2 emissie is echter niet eenvoudig en kost veel geld. Verschillende bedrijven moeten veel geld investeren om de uitstoot van het schadelijke broeikasgas te beperken.

De bedrijven vanuit de technologische industrie zijn van mening dat een deel van de investeringen ook vanuit de overheid aan de sector moeten worden verstrekt. De FME is brancheorganisatie voor de technologische industrie. Deze organisatie wil dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu minstens 100 miljoen euro gaat investeren in de transitie naar een circulaire economie in de sector technologische industrie. De FME heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de circulaire economie 7,3 miljard euro aan waarde toevoegt en  daarnaast 57.000 nieuwe banen kan opleveren in Nederland. Volgens de FME-voorzitter is  op de huidige I&M-begroting slechts 28 miljoen euro gereserveerd voor onder andere voor betere afvalscheiding. Dit bedrag vind ze niet in verhouding met de mogelijke opbrengst. De FME pleit voor meer geld. Dit zou moeten worden besteed aan efficiënter materiaal- en energiegebruik en het mogelijk maken van een circulaire economie. dit moet gebeuren in combinatie met de automatisering en robotisering binnen bedrijven en het 3d-printen waar steeds meer bedrijven mee bezig gaan.