Flexwerkers ervaren veel onzekerheid op de arbeidsmarkt

Werknemers die te maken hebben met wisselende, korte dienstverbanden ervaren veel onzekerheid op de arbeidsmarkt. Men heeft het hierbij over flexwerkers die via uitzendbureaus werkzaam zijn. Deze groep arbeidskrachten heeft moeite om rond te komen. Arbeidskrachten met een vast contract hebben een betere financiële positie.

Tijdens een onderzoek zijn duizend flexwerkers benadert. Hierbij werden onder andere vragen gesteld over de verdiensten van flexwerk. Ongeveer veertig procent van de ondervraagden gaf hierbij aan dat ze onvoldoende geld verdienen om goed te kunnen leven. Werknemers met een vast contract zijn aanzienlijk positiever over hun verdiensten. Onder deze groep arbeidskrachten geeft slechts twintig procent aan dat ze onvoldoende verdienen om goed te kunnen leven.

Onderzoek door FNV
Bovengenoemde resultaten komen naar voren uit een onderzoek dat de vakbeweging FNV heeft uitgevoerd. De resultaten werden op donderdag 26 maart 2015 overhandigd aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. De FNV benoemde dat negen van de tien flexwerkers liever een vast contract heeft.

Betaalbare huurwoning
Tijdens het onderzoek van de FNV werd ook gekeken naar de kans dat een oproepkracht en een uitzendkracht een betaalbare huurwoning kunnen vinden. Hierbij gaf dertig procent van de oproepkrachten aan dat ze moeite hebben om een betaalbare huurwoning te vinden. Ongeveer veertig procent van de uitzendkrachten ervaart hetzelfde probleem. Slechts tien procent van de vaste werknemers ondervindt moeite bij het verkrijgen van een betaalbare huurwoning.

Minder dan het minimumloon
Het onderzoek van het FNV maakt verder duidelijk dat ongeveer vijftien procent van de werknemers, die op flexibele basis werken, minder verdient dan het minimumloon. Daarbij ongeveer vijfentwintig procent van de werknemers met flexwerk te maken krijgen met gewerkte uren die niet betaald worden door de werkgever. Regelmatig dienen flexwerkers ook buiten de betaalde uren beschikbaar te zijn voor werkzaamheden aldus het onderzoek.

Reactie van Technisch Werken
Bovengenoemde onderzoeksresultaten schetsen een somber beeld van de flexkrachten op de arbeidsmarkt. Nu heb ik de context van het onderzoek niet gelezen en ik weet ook niet of deze in de onderzoeksresultaten is benoemd. Uiteraard is een belangrijke context de economie die nu op dit moment nog niet hersteld is van de economische crisis. Veel bedrijven nemen alleen uitzendkrachten en andere flexwerkers aan als er geen andere oplossing is. Wanneer er om wat voor reden dan ook minder productie gedraaid hoeft te worden zullen de uitzendkrachten en overige flexwerkers  meestal als eerste de organisatie moeten verlaten.

In een tijd van economische crisis en een zwak economisch herstel is inkomenszekerheid van belang. Dat hebben vaste krachten. Geen wonder dat deze groep zich zekerder en beter voelt op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt door dit onderzoek de beeldvorming geschetst dat flexwerk voor veel werknemers ongewenst is omdat ze liever vast werk willen hebben.

Echter is uitzendwerk niet zelden de springplank naar vast werk. Veel flexwerkers komen als uitzendkracht of tijdelijke kracht bij een organisatie binnen om vervolgens door te groeien naar een vaste positie. Uitzendwerk en andere vormen van flexwerk zijn zeer belangrijk voor de economie. De meeste mensen vinden hun eerste werk ook via een uitzendbureau. Flexwerk is ook belangrijk voor bedrijven omdat ze met flexkrachten mee kunnen veren op de economische ontwikkelingen.