Flexwerk neemt toe medio juli 2020

De werkgelegenheid neemt toe in de tweede helft van 2020. Deze helft lijkt Nederland de coronacrisis weer behoorlijk te boven te komen. Er worden weer gesprekken gevoerd met sollicitanten en ook worden er meer inschrijvingen gedaan bij uitzendbureaus in Nederland. Er ontstaat weer dynamiek op de arbeidsmarkt. Deze dynamiek is vooral merkbaar in de uitzendbranche waar steeds meer aanvragen binnen komen voor tijdelijk personeel zoals uitzendkrachten.

Flexwerk neemt toe

Net als altijd worden de schommelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt opgevangen door flexibel personeel. Flexwerkers merken zowel de netagtieve als de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als eerste. In de eerste helft van 2020 hebben veel uitzendkrachten te horen gekregen dat hun werkzaamheden tijdelijk zijn gestopt. Ook zelfstandigen zonder personeel zijn dikwijls zonder werk en opdrachten geraakt. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt neemt ook het werk voor zzp’ers toe. Volgens de KvK zijn er zelfs meer zzp’ers gestart in juni ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Uitzendbranche

Uitzendbureaus merken dat het aantal uitzenduren verder toeneemt in Nederland. De bouw en techniek merken dat de arbeidsmarkt weer opleeft maar ook andere sectoren hebben een opleving. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid die door de coronacrisis al een knauw heeft opgelopen. Langzaam maar zeker wordt de werkgelegenheid weer beter in Nederland. De opleving start bij flexwerkers maar uiteindelijk zullen ook meer mensen een vast contract kunnen krijgen op de arbeidsmarkt.