Flexibele werkweek wordt in 2014 misschien mogelijk

Tweede Kamerleden van het CDA en Groenlinks willen dat in 2014 werknemers hun werkweek flexibeler kunnen indelen. Donderdag 15 augustus hebben ze hierover een wetsvoorstel ingediend. Door flexibeler werkweken kunnen werknemers hun werk beter afstemmen op hun thuissituatie. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld hun werk beter laten aansluiten op de schooltijden van hun kinderen. Ook kan het werk bijvoorbeeld beter worden afgestemd op werknemers die zorg verlenen zoals mantelzorgers.

Bovenstaand nieuwsbericht is een korte samenvatting van het bericht op nu.nl. Flexibel werken is al jaren een belangrijk agendapunt bij bedrijven en de overheid. Ik denk dat het echter moeilijk is om in elke bedrijfstak de medewerkers de mogelijkheid te geven om flexibel te werken. Fabrieken en ziekenhuizen hebben vaak vaste roosters. Wanneer daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de wensen van verschillende wensen van de medewerkers wordt het heel moeilijk om een goede personeelsplanning te hanteren. Vooral ook omdat de wensen van de medewerkers per levensfase kunnen verschillen.

In technische branche blijkt het voor kantoorpersoneel zoals tekenaars en werkvoorbereiders vaak wel mogelijk te zijn om hun werktijden enigszins flexibel in te delen. Dit beperkt zich vaak tot een uur eerder beginnen en een uur eerder stoppen op een werkdag. Ook is het in de kantoorfuncties vaak mogelijk om parttime te werken. Medewerkers in de uitvoerende technische beroepen zoals: lassers, installatiemonteurs en bouwvakkers hebben vaak veel minder mogelijkheden om hun werk op privéomstandigheden af te stemmen.

Het indienen van een wetsvoorstel om flexibel werken mogelijk te maken is natuurlijk een goed begin. Er dient echter ook rekening te worden gehouden met de bedrijfsvoering en de werkprocessen in de verschillende branches. Zolang daar nog geen concrete oplossingen worden geboden heeft de werknemer niets aan de voorstellen van de overheid.