Flexibele werktijden zijn volgens werknemers het belangrijkst in 2015

Werknemers kunnen verschillende redenen hebben om voor een bepaalde baan te kiezen. Naast salaris en doorgroeimogelijkheden zijn er ook andere arbeidsvoorwaarden die er voor zorgen dat werknemers een bepaalde functie willen bemachtigen. Tegenwoordig worden flexibele werktijden door werknemers steeds belangrijker gevonden. Een pensioenregeling en reiskostenvergoeding worden echter minder belangrijk beschouwd. Dit komt naar voren uit een rapport van onderzoeksbureau Intelligence Group. Dit bureau publiceerde zondag 22 november 2015 haar uitkomsten. Hiervoor had het onderzoeksbureau 21 criteria voorgelegd aan bijna 6.800 mensen.

Respondenten
De respondenten werden door het onderzoeksbureau verdeeld in vijf verschillende groepen:

  • Man
  • Vrouw
  • Loondienst
  • Student of scholier
  • Werklozen

Met name voor studenten, scholieren en vrouwen zijn flexibele werktijden de belangrijkste factor als het gaat om werk. Mannen hechten meer waarde aan pensioenregelingen en werklozen vinden een goede reiskostenvergoeding belangrijk. Mannen zouden vooral voor een hoog salaris gaan en vrouwen vinden de combinatie tussen werk en privé van groot belang volgens de onderzoekers van het onderzoeksbureau.

Reactie van Technisch Werken
De arbeidsmarkt verandert voortdurend. De veranderingen op deze markt richten zich niet alleen op de vraag en het aanbod van personeel. Ook de wensen van bedrijven en personeelsleden veranderen voortdurend en moeten op elkaar worden afgestemd. Bedrijven zullen hun wensen bijvoorbeeld bijstellen op basis van de economische ontwikkelingen in de wereld. Als er sprake is van een economische crisis zullen bedrijven hun (financiële) risico’s zoveel mogelijk proberen te beperken. Omdat personeel over het algemeen de grootste kostenpost is zullen bedrijven trachten het personeel zo effectief mogelijk in te zetten. Dit houdt in dat bedrijven alleen personeel inzetten wanneer dat echt nodig is en personeel weer laten vertrekken als dat het rendement ten goede komt. Bedrijven willen daardoor graag flexibel inzetbaar personeel.

Het personeel wil ook graag flexibel ingezet worden maar heeft daarbij een ander uitgangspunt dan het bedrijfsleven. Personeelsleden zetten met hun flexibiliteit voornamelijk hun thuissituatie voorop. Met name vrouwen willen graag hun werk rondom hun gezinsleven plannen. Echter, de thuissituatie en de wensen van het bedrijfsleven kunnen niet altijd naadloos op elkaar worden afgestemd. Parttime werk en 0-urencontracten worden in die situaties regelmatig toegepast. Ook uitzendbureaus worden regelmatig ingeschakeld voor tijdelijk personeel. Deze bureaus zijn bij uitstek geschikt om personeel ter beschikking te stellen om de pieken in de productie op te vangen.