Fipronil eieren gebruikt als biobrandstof voor kolencentrales in 2017

Fipronil is een stof die de laatste tijd verbonden is met de eiersector. Inmiddels zijn honderdduizenden kippen geruimd ten gevolge van het fipronil schandaal. Ook worden dagelijks miljoenen fipronil-eieren vernietigd. Het drama in de eiersector is compleet. Enorme hoeveelheden kippen en eieren worden uit de schappen gehaald om nooit meer voor consumptie te worden aangeboden. De vraag die nu blijft staan is wat gebeurd er nu met al die in beslag genomen eieren?

Firma Rendac
De firma Rendac is één van de belangrijkste bedrijven die centraal staan in de destructie van alle kippen en eieren. Alle kippen en eieren uit het fipronil schandaal worden namelijk verwerkt door firma Rendac in het Brabantse Son. Dit gebeurd op grote schaal. De firma Rendac heeft in Nederland de wettelijke taak op het vernietigen van dode dieren en ander dierlijk materiaal dat uit de voedselketen gehaald moet worden. Hierin heeft het bedrijf tevens het monopolie. Voordat de kippen en eieren worden vernietigd worden ze eerst bij de boeren opgehaald. Ook dit gebeurd door vrachtwagens van Rendac. Daarna krijgen de eieren en dode kippen allemaal dezelfde behandeling in bij de Rendac in Son. Deze behandeling is ook wettelijk voorgeschreven.

Grondstoffen voor duurzame energie
Wanneer de eieren en kippen worden vernietigd ontstaan er weer nieuwe grondstoffen die uiteindelijk worden gebruikt om er elektriciteit mee op te wekken. Daarvoor worden de eieren en kippen eerst gesteriliseerd. Dit gebeurd in grote ketels onder hoge druk op 133 graden. De duur van dit proces is 20 minuten. Vervolgens wordt het materiaal uit de ketels gehaald en gedroogd. Hierdoor ontstaat er een soort vet en een soort meel. Deze producten bestaan met name uit proteïne oftewel eiwit. Dit zijn belangrijke grondstoffen die kunnen worden gebruikt voor het opwekken van elektrische energie in kolencentrales.

Opwekken van elektriciteit uit eieren
De brandstoffen die ontstaan uit vernietigde kippen en eieren worden verkocht aan energiebedrijven. Deze bedrijven gebruiken de meel en het vet als biobrandstof. Deze stoffen kunnen ze bijmengen in kolencentrales. Sjors Beerendonk van Rendac vindt de situatie in de eiersector tragisch maar geeft aan dat de kippen en eieren uiteindelijk een nuttige bestemming zullen krijgen als een duurzame energiebron. De meel wordt overigens niet alleen gebruikt in de energiecentrales het wordt ook gebruikt om de ovens in cementfabrieken op te stoken. Het rendement is overigens ook groot. Uit het meel en vet dat wordt gewonnen uit eieren en kippen kan vier keer zoveel energie worden geproduceerd dan de energie die nodig is voor het productieproces van de meel en het vet.