Fintech in opkomst in Nederland

Fintech is een sector in Nederland die aan het groeien is. Er komen steeds meer startups die zich richten op technologische oplossingen voor de financiële sector. Fintech is een woord dat bestaat uit een samenvoeging van de woorden ‘financieel’ en ‘technisch’.

Fintech bedrijven
Holland FinTech de belangenorganisatie voor fintechbedrijven beweert dat er in 2018 ongeveer 430 bedrijven actief zijn in de financieel technische markt. Het aantal bedrijven dat actief is in fintech ligt dit jaar ongeveer vijfentwintig procent hoger dan in 2016.
De nieuwe bedrijven die tot de fintech worden gerekend zijn vooral bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor online betalen. Daarnaast zijn veel nieuwe bedrijven in deze sector ook bezig met identificatie en beveiligingsoplossingen voor bijvoorbeeld online betalingsverkeer.

Profiteren van fintech
De groei wordt door Holland FinTech een positieve ontwikkeling genoemd. Er zijn meerdere mensen die profiteren van de ontwikkelingen in de fintech. Zo profiteren de consumenten van de nieuwe financiële diensten die door fintechs worden ontwikkeld. Ook bedrijven kunnen de ontwikkelingen van fintechs er voor zorgen dat hun financiële dienstverlening beter wordt. Zo kunnen bedrijven stappen maken in de richting lean management. Door lean management en de meestal daaraan verwante automatisering worden bedrijfsprocessen doelgerichter en worden kosten bespaard.

Nederlandse concurrentiepositie
Bedrijven concurreren al lang niet meer binnen de landsgrenzen van hun eigen land. In plaats daarvan concurreren bedrijven elkaar internationaal. Dat zorgt er voor dat er meer aanbod ontstaat voor potentiële afnemers. Fintech is een sector die wereldwijd ontwikkelingen doet voor de financiële sector.
Het is goed dat ook Nederland hierin actief is. Prins Constantijn de speciale ambassadeur voor startups in Nederland geeft aan dat het ondernemerschap en de innovatie die fintech met zich meebrengt essentieel zijn voor de concurrentiepositie van Nederland in de wereldeconomie.