Europese technologie moet beter worden beschermd door EU vanaf 2017

Wereldwijd behoorde Europa tot de meest toonaangevende producenten op technologisch gebied. Europa stond altijd garant voor innovaties en vernieuwende producten en diensten. Inderdaad ‘stond’ want Europa loopt langzamerhand steeds meer achter ten opzichte van opkomende economieën. De liberale Europese economie biedt een aantal voordelen maar zeker ook nadelen ten opzichte van landen die een minder liberale en minder onafhankelijke economie hebben. Zo is het goed mogelijk om Europese bedrijven over te nemen als je maar voldoende geld wilt bieden. Aandeelhouders bepalen vaak indirect of direct of een overname akkoord is of niet. Daardoor kunnen bedrijven en hun technologie meestal vrij eenvoudig in buitenlandse handen vallen. Dat levert op de korte termijn iets meer geld op maar op de lange termijn ontkomt men niet aan het feit dat dit beleid er voor zorgt dat veel toonaangevende technologie uit Europa verdwijnt. Dit heeft tot gevolg dat de kenniseconomie van Europa in het geding komt.

Amerika en Europa
Europese producten lopen achter en alles wat maar enigszins progressief is op technologisch gebied loopt de kans om overgenomen te worden. Amerika heeft te maken met hetzelfde probleem en veel techneuten en technologische bedrijven hebben hun hoop gevestigd op de Amerikaanse president Donald Trump. Ook deze president met een achtergrond als ondernemer kan maar moeilijk een vuist maken tegen de overname-oorlog die er gaande is op technologisch gebied. Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging heeft zaterdag 2 september 2017 bekend gemaakt in Italië dat Europese bedrijven met vitale technologieën een betere bescherming moeten krijgen tegen buitenlandse overnames.

Eurocommissaris Margrethe Vestager geeft aan dat bij haar de zorgen bekend zijn van bedrijven met betrekking tot overnamepogingen door buitenlandse investeerders. Deze buitenlandse investeerder zijn vaak in handen van een buitenlandse overheid. Op die manier zijn ook buitenlandse overheden direct en indirect betrokken bij de overname-oorlog. Dat zorgt er voor dat de buitenlandse bedrijven Europese sleuteltechnologieën in handen kunnen krijgen. Dat zorgt voor zorgen bij de EU. In het najaar van 2017 moeten concrete voorstellen worden bedacht om deze ontwikkeling tegen te gaan. Dit werd door Vestager verteld op het Ambrosetti Forum in Cernobbio.

Bescherming tegen buitenlandse overnames
In juli 2017 werd door Duitsland al besloten om maatregelen te nemen die er voor zorgen dat buitenlandse bedrijven de allernieuwste technologieën minder eenvoudig in handen kunnen krijgen. Deze reactie van de Duitsland was het gevolg van een Chinees bod op een robotfabrikant in 2016. Toen wenste de Duitse minister van Economische Zaken dat Europese partijen een tegenbod deden. Ondanks dat kon de overname niet worden tegengehouden. Dit soort technologiedeals wekken ook bij Vestager de nodige zorgen. In juli gaf ze aan dat de zorgen van Europese bedrijven ”volstrekt gerechtvaardigd” zijn. Europa moet in actie komen tegen deze zorgwekkende ontwikkeling. Op dit moment kunnen EU-lidstaten al deals stoppen op het gebied van technologie met betrekking tot defensie, energie, financiële stabiliteit of veiligheid. Dit moet verder worden uitgebreid naar andere technologische gebieden.