Europese economie liet groei zien in kwartaal 4 van 2015

In de eurozone is de economie in het laatste kwartaal van 2015 gegroeid. De groei kwam uit op 0,3 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Het groeicijfer was daarmee gelijk aan het groeicijfer tussen het tweede en derde kwartaal van vorig jaar. Dit is gebleken uit een tweede raming die het Europees statistiekbureau Eurostat heeft gemaakt. Dinsdag 8 maart 2016 werden de resultaten van deze raming gepubliceerd.

Groeicijfer maakt verwachting waar
Het groeicijfer dat in het vierde kwartaal werd behaald komt overeen met de voorlopige schatting en de voorspelling die economen eerder hadden gedaan over de economie. Er werd een groei van 1,6 procent gemeten op jaarbasis voor het eurogebied. In de gehele EU was echter sprake van een gemiddelde groei van 1,9 procent.

Verschillen tussen Europese landen
Tussen de Europese landen is sprake van verschillende groeicijfers. In Zweden werd een groei gemeten van 1,3 procent daarmee had Zweden de sterkste groei op kwartaalbasis in de EU. Ook Estland werd een behoorlijke groei gemeten van 1,2 procent. Polen en Roemenië behaalden een groei van 1,1 procent. Nederland had een groei van 0,3 procent volgens Eurostat.

De meeste landen lieten een economische groei zien in het vierde kwartaal van 2015 in Europa. In Kroatië kromp de economie met 0,5 en in Letland was er sprake van een krimp van 0,3 procent.

Economische groei blijft stabiel
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte dinsdag 8 maart 2016 bekend dat de vooruitzichten voor de groei in de eurozone voorlopig stabiel blijven. Frankrijk zal naar verwachting een verbetering laten zien in de economische groei. Andere landen zoals Nederland en Duitsland zullen volgens de OESO te maken krijgen met een afgezwakte economische groei.

Reactie van Technisch Werken
De groei van de economie gaat met pieken en terugvallen. Als de stijgende lijn in ieder geval maar wordt voortgezet, dat is het belangrijkste. De positieve tendens in de media is een belangrijke aanjager van de economie. Mensen die positief gestemd zijn over de economie geven meer geld uit. Daardoor gaan de binnenlandse bestedingen omhoog. Dat is goed voor de afzet en omzet van productiebedrijven. Ook winkeliers kunnen dan meer zaken gaan doen. De detailhandel heeft het aan het begin van 2016 nog steeds niet makkelijk.